Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
101
 PugYeuDau 
 Tử Hào 
 108 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 27,535 
102
 TonKien 
 Tử Hào 
 108 
 ConOng  
 Chính phái 
 5 
 124,033 
103
 ProNo1 
 Tử Hào 
 108 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 106,894 
104
 Smile 
 Tử Hào 
 108 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 67,370 
105
 BooBoo 
 Tử Hào 
 108 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 60,635 
106
 DacVu 
 Tử Hào 
 107 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 57,465 
107
 LoveU4ever 
 Tử Hào 
 107 
 FullHouse  
 Chính phái 
 5 
 191,209 
108
 DaiSuHuynh 
 Tử Hào 
 107 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 67,945 
109
 ThuBa 
 Tử Hào 
 107 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 62,050 
110
 ThuTu 
 Tử Hào 
 107 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 64,108 
111
 ThuSau 
 Tử Hào 
 107 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 61,705 
112
 ThuNam 
 Tử Hào 
 107 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 61,070 
113
 DrBi 
 Tử Hào 
 107 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 96,452 
114
 ThuBay 
 Tử Hào 
 107 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 63,512 
115
 Cryy 
 Tử Hào 
 107 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 60,190 
116
 DaNiel 
 Tử Hào 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 53,370 
117
 CuongPhong 
 Tử Hào 
 107 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 20,713 
118
 JPSumer 
 Tử Hào 
 107 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 56,355 
119
 DeNguNhan 
 Tử Hào 
 107 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 71,115 
120
 DeLucNhan 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 69,757 
121
 DeBatNhan 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 67,105 
122
 DeThatNhan 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 75,933 
123
 zozo 
 Tử Hào 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 61,330 
124
 NeRaMayEm 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 112,732 
125
 DeTuNhan 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 67,525