Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
126
 HoaLongVuong 
 Tử Hào 
 94 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 18,695 
30 giờ 59 phút
127
 zCkKhoaiXinhz 
 Tử Hào 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 17,510 
06 giờ 54 phút
128
 HuanRose 
 Đại Phu 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 16,120 
32 giờ 33 phút
129
 XmXmXmXmXm 
 Đại Phu 
 94 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 17,120 
10 giờ 05 phút
130
 MinhNQM 
 Diệu Yến 
 94 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 14,815 
15 giờ 07 phút
131
 HeNiKen99 
 Thương Hào 
 94 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 17,275 
10 giờ 11 phút
132
 Soul 
 Tử Hào 
 94 
 ThienMaCung  
 Tà phái 
 4 
 19,535 
03 giờ 55 phút
133
 Rose 
 Đàm Hoa Liên 
 94 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 23,925 
32 giờ 41 phút
134
 Puka 
 Đàm Hoa Liên 
 94 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 35,090 
04 giờ 00 phút
135
 NhoNho 
 Hàn Bảo Quân 
 94 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 17,770 
10 giờ 09 phút
136
 Halac 
 Tử Hào 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 13,970 
14 giờ 35 phút
137
 PhaLangPhaXom 
 Diệu Yến 
 93 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 29,605 
18 giờ 18 phút
138
 EmGai 
 Đại Phu 
 93 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 23,870 
08 giờ 55 phút
139
 KaKa 
 Tử Hào 
 93 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 23,525 
08 giờ 57 phút
140
 Phuong6 
 Tử Hào 
 93 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 16,970 
30 giờ 16 phút
141
 CoCaPesi88 
 Cung Thủ 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 17,290 
10 giờ 10 phút
142
 XuShi 
 Kiếm Khách 
 93 
 ThienMaCung  
 Tà phái 
 4 
 15,135 
67 giờ 48 phút
143
 zxHoaVoSaczx 
 Diệu Yến 
 93 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 42,270 
04 giờ 24 phút
144
 VanMini 
 Diệu Yến 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 26,360 
09 giờ 52 phút
145
 HallowTi 
 Thích Khách 
 93 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 36,510 
05 giờ 03 phút
146
 HotShock 
 Tử Hào 
 93 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 15,870 
32 giờ 47 phút
147
 Kurama 
 Kiếm Khách 
 92 
 CBTeam  
 Chính phái 
 4 
 19,100 
06 giờ 14 phút
148
 GoiGiThe 
 Tử Hào 
 92 
  
 Chính phái 
 4 
 26,435 
09 giờ 51 phút
149
 Lemm 
 Tử Hào 
 92 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 35,165 
14 giờ 35 phút
150
 VuongLam 
 Tử Hào 
 92 
 ChiTon  
 Chính phái 
 4 
 44,300 
03 giờ 40 phút