Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
126
 Brolyy 
 Thích Khách 
 107 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 82,245 
02 giờ 50 phút
127
 zPhuongThao 
 Diệu Yến 
 107 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 43,180 
07 giờ 43 phút
128
 iBach 
 Thích Khách 
 107 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 74,175 
07 giờ 43 phút
129
 Ship 
 Tử Hào 
 107 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 71,020 
06 giờ 22 phút
130
 Laura 
 Diệu Yến 
 107 
 TheKing  
 Tà phái 
 5 
 107,800 
10 giờ 41 phút
131
 BOSS 
 Tử Hào 
 107 
 TheKing  
 Tà phái 
 5 
 109,250 
10 giờ 41 phút
132
 DaiViet 
 Kiếm Khách 
 107 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 87,486 
06 giờ 22 phút
133
 Black 
 Tử Hào 
 107 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 112,055 
10 giờ 39 phút
134
 Phuong1 
 Đại Phu 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 57,130 
00 giờ 01 phút
135
 Phuong3 
 Diệu Yến 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 58,480 
11 giờ 53 phút
136
 Phuong4 
 Tử Hào 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 56,050 
11 giờ 53 phút
137
 VVhat 
 Đàm Hoa Liên 
 106 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 43,455 
65 giờ 27 phút
138
 ThuyLinh 
 Đại Phu 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 114,760 
10 giờ 40 phút
139
 Phuong7 
 Thích Khách 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 57,190 
06 giờ 22 phút
140
 App3 
 Diệu Yến 
 106 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 5 
 47,840 
13 giờ 20 phút
141
 App2 
 Diệu Yến 
 106 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 5 
 44,120 
13 giờ 21 phút
142
 Bulma 
 Diệu Yến 
 106 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 40,620 
02 giờ 50 phút
143
 TheEnd 
 Tử Hào 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 106,885 
10 giờ 37 phút
144
 KaKa 
 Tử Hào 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 49,305 
31 giờ 06 phút
145
 EmGai 
 Đại Phu 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 50,535 
31 giờ 06 phút
146
 Blue 
 Tử Hào 
 106 
 TheKing  
 Tà phái 
 5 
 105,180 
10 giờ 39 phút
147
 Halac 
 Tử Hào 
 106 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 22,980 
13 giờ 53 phút
148
 App1 
 Diệu Yến 
 106 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 5 
 48,775 
13 giờ 21 phút
149
 Phuong5 
 Đao Khách 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 56,925 
06 giờ 22 phút
150
 LamXung 
 Tử Hào 
 106 
 TheKing  
 Tà phái 
 5 
 48,140 
11 giờ 51 phút