Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
126
 CaMapBaoChua 
 Thương Hào 
 121 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 135,110 
127
 PeMan90 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 231,006 
128
 BopDaiThienHa 
 Thích Khách 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 116,446 
129
 Dany 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 125,400 
130
 ConNhaNgheo 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 83,416 
131
 Dartt 
 Kiếm Khách 
 121 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 211,514 
132
 Steven 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 129,861 
133
 Dortt 
 Đao Khách 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 188,136 
134
 Dertt 
 Tử Hào 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 177,067 
135
 Dirtt 
 Diệu Yến 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 169,442 
136
 Durtt 
 Đại Phu 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 196,801 
137
 NinJaa 
 Thích Khách 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 179,341 
138
 DamHL 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 182,949 
139
 AnnieKute 
 Đại Phu 
 120 
  
 Tà phái 
 6 
 114,464 
140
 TuHaoKa 
 Tử Hào 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 171,719 
141
 VVhat 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 137,029 
142
 HPBxAnna 
 Đao Khách 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 188,582 
143
 Dragon 
 Tử Hào 
 120 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 184,910 
47 giờ 11 phút
144
 Crystal 
 Thích Khách 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 56,098 
47 giờ 11 phút
145
 LTueLamm 
 Cung Thủ 
 119 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 142,836 
47 giờ 11 phút
146
 DJBenheniken 
 Tử Hào 
 119 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 127,276 
47 giờ 11 phút
147
 NightWings 
 Tử Hào 
 119 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 284,724 
22 giờ 57 phút
148
 NhiLangThan 
 Tử Hào 
 119 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 100,492 
22 giờ 57 phút
149
 HallowTi 
 Thích Khách 
 119 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 6 
 68,202 
22 giờ 57 phút
150
 HPBxThienTon 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 143,671 
22 giờ 57 phút