Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
126
 Durtt 
 Đại Phu 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 196,801 
127
 NinJaa 
 Thích Khách 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 179,341 
128
 Zoee 
 Diệu Yến 
 120 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 151,711 
13 giờ 48 phút
129
 DamHL 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 182,949 
13 giờ 48 phút
130
 AnnieKute 
 Đại Phu 
 120 
  
 Tà phái 
 6 
 114,464 
13 giờ 48 phút
131
 TuHaoKa 
 Tử Hào 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 171,719 
13 giờ 48 phút
132
 VVhat 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 137,029 
13 giờ 48 phút
133
 HPBxAnna 
 Đao Khách 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 188,582 
13 giờ 48 phút
134
 Dragon 
 Tử Hào 
 120 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 184,910 
13 giờ 48 phút
135
 Crystal 
 Thích Khách 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 56,098 
13 giờ 48 phút
136
 PeMan90 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 224,541 
13 giờ 38 phút
137
 Bentinho 
 Tử Hào 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 208,613 
13 giờ 37 phút
138
 Annabella 
 Diệu Yến 
 119 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 122,615 
13 giờ 39 phút
139
 DJBenheniken 
 Tử Hào 
 119 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 127,276 
13 giờ 39 phút
140
 HallowTi 
 Thích Khách 
 119 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 6 
 68,202 
13 giờ 39 phút
141
 HPBxThienTon 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 143,671 
13 giờ 39 phút
142
 HPBxThienAnh 
 Diệu Yến 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 144,572 
13 giờ 39 phút
143
 GiaoChu 
 Thích Khách 
 119 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 212,256 
13 giờ 39 phút
144
 Sunny 
 Tử Hào 
 119 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 143,435 
13 giờ 39 phút
145
 Chopper 
 Đại Phu 
 119 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 53,498 
13 giờ 39 phút
146
 Phuong5 
 Đao Khách 
 119 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 150,641 
12 giờ 41 phút
147
 Leon 
 Tử Hào 
 119 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 131,029 
12 giờ 41 phút
148
 SaKuTaoRa 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 6 
 134,083 
12 giờ 41 phút
149
 DrBeo 
 Cung Thủ 
 118 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 169,249 
12 giờ 41 phút
150
 Miss 
 Diệu Yến 
 118 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 127,863 
12 giờ 41 phút