Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
126
 huy11 
 Hàn Bảo Quân 
 41 
  
 Chính phái 
 2 
 100 
127
 huy24 
 Hàn Bảo Quân 
 41 
  
 Chính phái 
 2 
 200 
128
 huy27 
 Hàn Bảo Quân 
 40 
  
 Chính phái 
 2 
 140 
129
 VuiThoi 
 Hàn Bảo Quân 
 40 
  
 Tà phái 
 2 
 210 
130
 Thakon2 
 Hàn Bảo Quân 
 40 
  
 Tà phái 
 2 
 245 
131
 Ryan07 
 Hàn Bảo Quân 
 40 
  
 Tà phái 
 2 
 195 
132
 huy26 
 Hàn Bảo Quân 
 40 
  
 Chính phái 
 2 
 140 
133
 OpDoPROOO 
 Hàn Bảo Quân 
 40 
 CORONA  
 Chính phái 
 2 
 26,605 
134
 huy15 
 Hàn Bảo Quân 
 40 
  
 Chính phái 
 2 
 130 
135
 Doraemonlx 
 Hàn Bảo Quân 
 39 
  
 Tà phái 
 2 
 190 
136
 huy7 
 Hàn Bảo Quân 
 39 
  
 Chính phái 
 2 
 155 
137
 BitCoin 
 Hàn Bảo Quân 
 39 
  
 Chính phái 
 2 
 2,085 
138
 huy14 
 Hàn Bảo Quân 
 39 
  
 Chính phái 
 2 
 125 
139
 huy25 
 Hàn Bảo Quân 
 39 
  
 Chính phái 
 2 
 140 
140
 Zaicross 
 Hàn Bảo Quân 
 39 
  
 Tà phái 
 2 
 200 
141
 kho07 
 Hàn Bảo Quân 
 39 
  
 Chưa có 
 0 
 100 
142
 Boykun92 
 Hàn Bảo Quân 
 39 
  
 Tà phái 
 2 
 275 
143
 huy28 
 Hàn Bảo Quân 
 39 
  
 Chính phái 
 2 
 125 
144
 AcOn 
 Hàn Bảo Quân 
 39 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 2 
 16,635 
06 giờ 47 phút
145
 lhlhlh 
 Hàn Bảo Quân 
 38 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 2 
 5,415 
06 giờ 47 phút
146
 KeMauLanh 
 Hàn Bảo Quân 
 38 
  
 Tà phái 
 2 
 195 
06 giờ 47 phút
147
 56353 
 Hàn Bảo Quân 
 38 
  
 Chính phái 
 2 
 805 
06 giờ 47 phút
148
 oppaa 
 Hàn Bảo Quân 
 38 
  
 Chính phái 
 2 
 330 
06 giờ 47 phút
149
 BacTapChoi 
 Hàn Bảo Quân 
 38 
  
 Tà phái 
 2 
 175 
02 giờ 09 phút
150
 BuiDoi 
 Hàn Bảo Quân 
 38 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 2 
 9,530 
02 giờ 09 phút