Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
151
 HallowTi 
 Thích Khách 
 119 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 6 
 68,202 
152
 HPBxThienTon 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 143,671 
153
 HPBxThienAnh 
 Diệu Yến 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 144,572 
154
 GiaoChu 
 Thích Khách 
 119 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 212,256 
155
 Sunny 
 Tử Hào 
 119 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 143,435 
156
 Chopper 
 Đại Phu 
 119 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 53,498 
157
 Hayate 
 Thích Khách 
 119 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 262,955 
06 giờ 18 phút
158
 Leon 
 Tử Hào 
 119 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 131,029 
06 giờ 18 phút
159
 SaKuTaoRa 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 6 
 134,083 
06 giờ 18 phút
160
 DrBeo 
 Cung Thủ 
 118 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 169,249 
06 giờ 18 phút
161
 Miss 
 Diệu Yến 
 118 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 127,863 
06 giờ 18 phút
162
 MeoMatKhoc 
 Đại Phu 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 119,098 
06 giờ 18 phút
163
 HoMatCuoi 
 Tử Hào 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 121,437 
06 giờ 18 phút
164
 HPBxKyHieu 
 Tử Hào 
 118 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 159,399 
06 giờ 18 phút
165
 TieuVu 
 Tử Hào 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 116,253 
06 giờ 18 phút
166
 ZzWinDyGirlzZ 
 Đao Khách 
 118 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 229,527 
02 giờ 16 phút
167
 DJNgan98 
 Đao Khách 
 118 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 110,225 
02 giờ 16 phút
168
 DJThaiHoang 
 Tử Hào 
 118 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 114,808 
02 giờ 16 phút
169
 ThichTheThao 
 Hàn Bảo Quân 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 124,782 
02 giờ 16 phút
170
 HPBxKyNguyen 
 Đại Phu 
 118 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 169,635 
02 giờ 16 phút
171
 Chuoi 
 Tử Hào 
 118 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 32,072 
02 giờ 16 phút
172
 XinhLungLinh 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 57,170 
02 giờ 16 phút
173
 Laguna 
 Đao Khách 
 118 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 102,600 
02 giờ 16 phút
174
 Phuong1 
 Đại Phu 
 117 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 11,502 
02 giờ 16 phút
175
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 117 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 121,082 
02 giờ 16 phút