Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
176
 DBHxNoway 
 Hàn Bảo Quân 
 117 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 218,822 
177
 AllForYou 
 Tử Hào 
 117 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 189,294 
178
 VoVietDJ 
 Cầm Sư 
 117 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 106,675 
179
 SunFlower 
 Thích Khách 
 117 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 84,405 
180
 SunDay 
 Diệu Yến 
 117 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 42,529 
181
 Unikey 
 Đàm Hoa Liên 
 117 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 38,453 
182
 BlackRose 
 Diệu Yến 
 117 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 34,875 
183
 LamXung 
 Tử Hào 
 117 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 112,475 
184
 ChienThanCung 
 Cung Thủ 
 117 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 240,366 
185
 TuyetHoa 
 Đao Khách 
 117 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 77,455 
186
 DaoKiemTieu 
 Đao Khách 
 116 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 134,797 
90 giờ 37 phút
187
 App1 
 Diệu Yến 
 116 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 111,478 
90 giờ 37 phút
188
 ChinhPhong 
 Tử Hào 
 116 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 115,250 
90 giờ 37 phút
189
 BapCute 
 Đao Khách 
 116 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 134,027 
90 giờ 37 phút
190
 OngLaoDanhCa 
 Quyền Sư 
 116 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 106,683 
90 giờ 37 phút
191
 BaoBao 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 86,242 
90 giờ 37 phút
192
 TaolaDao 
 Đao Khách 
 116 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 89,389 
90 giờ 37 phút
193
 asdwer 
 Tử Hào 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 64,062 
90 giờ 37 phút
194
 BenKute 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 129,130 
90 giờ 37 phút
195
 khoaiso 
 Hàn Bảo Quân 
 116 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 123,361 
90 giờ 37 phút
196
 xxxPVPxxx 
 Đại Phu 
 116 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 71,095 
90 giờ 37 phút
197
 BuffBuff 
 Đại Phu 
 116 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 133,973 
90 giờ 37 phút
198
 DaoTinhYeu 
 Đao Khách 
 116 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 6 
 47,790 
90 giờ 37 phút
199
 zBongXinhz 
 Diệu Yến 
 116 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 56,265 
90 giờ 37 phút
200
 Phuong9 
 Đại Phu 
 115 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 93,655 
90 giờ 37 phút