Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
201
 MuaHoang 
 Đại Phu 
 115 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 116,546 
202
 BOSS 
 Tử Hào 
 115 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 155,486 
203
 Black 
 Tử Hào 
 115 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 156,713 
204
 ThuyLinh 
 Đại Phu 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 149,860 
205
 ConChim 
 Diệu Yến 
 115 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 208,472 
206
 CungTinhYeu 
 Diệu Yến 
 115 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 15,164 
207
 Super87 
 Tử Hào 
 115 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 84,510 
208
 TheEnd 
 Tử Hào 
 115 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 151,146 
209
 Blue 
 Tử Hào 
 115 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 148,217 
210
 JPAzuki 
 Đao Khách 
 115 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 103,135 
211
 Moon 
 Tử Hào 
 115 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 137,425 
212
 Snow 
 Tử Hào 
 115 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 147,493 
213
 LucKyBoy3 
 Tử Hào 
 115 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 83,762 
214
 zCkKhoaiXinhz 
 Tử Hào 
 115 
 God  
 Tà phái 
 6 
 63,900 
215
 QuangTrungDe 
 Tử Hào 
 115 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 97,160 
216
 Rise 
 Diệu Yến 
 115 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 56,728 
217
 DoanLang 
 Đàm Hoa Liên 
 115 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 82,055 
218
 Phuong2 
 Tử Hào 
 115 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 89,790 
219
 Krystal 
 Đàm Hoa Liên 
 115 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 85,445 
220
 Athena 
 Đại Phu 
 115 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 86,025 
221
 QuyNguyen 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 132,884 
222
 HunterX 
 Thích Khách 
 114 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 81,810 
223
 HaHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 87,624 
224
 HoangLong 
 Đao Khách 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 136,501 
225
 HoangPhuc 
 Tử Hào 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 162,222