Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Môn phái
Thế lực
Cấp
Giết/Chết
Điểm Người
Điểm NPC
1
 ZzWinDyBoyzZ 
 Kiếm Khách 
 TuNghiaDuong 
 Tà phái 
 109 
 0/0 
 0 
 601 
2
 xXxMaThanxXx 
 Đại Phu 
 TheKing 
 Tà phái 
 99 
 0/0 
 0 
 99 
3
 NuTacThaHuong1 
 Đao Khách 
 FullHouse 
 Chính phái 
 100 
 0/0 
 0 
 0 
4
 LoveU4ever 
 Tử Hào 
 FullHouse 
 Chính phái 
 99 
 0/0 
 0 
 0 
5
 FullLove 
 Đại Phu 
 FullHouse 
 Chính phái 
 100 
 0/0 
 0 
 0