Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Môn phái
Thế lực
Cấp
Giết/Chết
Điểm Người
Điểm NPC
1
 CungThan 
 Diệu Yến 
 God 
 Tà phái 
 72 
 82/1 
 341 
 62 
2
 SieuSipHong 
 Đàm Hoa Liên 
 HacPhongBang 
 Tà phái 
 84 
 0/0 
 0 
 352 
3
 SieuSipXanh 
 Đàm Hoa Liên 
 HacPhongBang 
 Tà phái 
 84 
 0/0 
 0 
 351 
4
 SieuSipDo 
 Tử Hào 
 HacPhongBang 
 Tà phái 
 84 
 0/0 
 0 
 347 
5
 SieuSipCam 
 Tử Hào 
 HacPhongBang 
 Tà phái 
 84 
 0/0 
 0 
 315 
6
 ThaChoEm 
 Diệu Yến 
 HacPhongBang 
 Tà phái 
 78 
 63/1 
 266 
 14 
7
 DaoHoang 
 Đao Khách 
 MalibuClub 
 Tà phái 
 61 
 0/0 
 0 
 278 
8
 MrSun 
 Tử Hào 
 TheKing 
 Tà phái 
 79 
 0/1 
 0 
 175 
9
 Dragon 
 Tử Hào 
 TheKing 
 Tà phái 
 74 
 1/0 
 7 
 136 
10
 chiton 
 Cung Thủ 
 God 
 Tà phái 
 72 
 12/0 
 51 
 66 
11
 zPhongNhien 
 Kiếm Khách 
  
 Tà phái 
 69 
 5/1 
 25 
 79 
12
 HPBxLunNi 
 Hàn Bảo Quân 
 HacPhongBang 
 Tà phái 
 78 
 0/0 
 0 
 65 
13
 hahaha 
 Tử Hào 
 ThongSoai 
 Chính phái 
 76 
 6/0 
 44 
 0 
14
 Keolvl01 
 Đàm Hoa Liên 
 Optional 
 Tà phái 
 70 
 8/5 
 35 
 7 
15
 AnhOpDo 
 Hàn Bảo Quân 
 StarBang 
 Tà phái 
 54 
 0/1 
 0 
 35 
16
 Miyabi 
 Diệu Yến 
 ThienHaHoi 
 Chính phái 
 69 
 3/6 
 21 
 0 
17
 KiemMa 
 Đàm Hoa Liên 
 ThanGiao 
 Tà phái 
 71 
 0/0 
 0 
 12 
18
 DichPhong 
 Đao Khách 
 ThienHaHoi 
 Chính phái 
 72 
 2/3 
 9 
 0 
19
 lhlhlhlh 
 Hàn Bảo Quân 
 ThongSoai 
 Chính phái 
 37 
 0/14 
 0 
 0 
20
 LuckyBoy 
 Hàn Bảo Quân 
 ThongSoai 
 Chính phái 
 37 
 0/14 
 0 
 0 
21
 VuaBaiVang 
 Hàn Bảo Quân 
 ThongSoai 
 Chính phái 
 35 
 0/12 
 0 
 0 
22
 hahahahah 
 Hàn Bảo Quân 
 ThongSoai 
 Chính phái 
 35 
 0/11 
 0 
 0 
23
 bibibi 
 Hàn Bảo Quân 
 ThongSoai 
 Chính phái 
 35 
 0/10 
 0 
 0 
24
 lhlhlh 
 Hàn Bảo Quân 
 ThongSoai 
 Chính phái 
 38 
 0/9 
 0 
 0 
25
 fdfd 
 Hàn Bảo Quân 
 ThongSoai 
 Chính phái 
 35 
 0/9 
 0 
 0