Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 527 
 Lồng đèn 
 
 21@
 20@
 Kết hợp với Bánh Trung Thu để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn 
 V.viễn 
 !mua 526 
 Hộp bút 
 
 31@
 30@
 Vật phẩm sự kiện tựu trường 
 V.viễn 
 !mua 465 
 Bùa An Toàn 
 
  100@
 Sử dụng bùa này để bảo toàn trang bị lúc cải tiến trang bị!
Bùa này không có tác dụng với cường hoá trang bị. Chỉ dùng với chức năng cải tiến lên khá tốt, cao cấp! 
 V.viễn 
 !mua 464 
 Thanh sâm 
 
  300@
 Tăng điểm kinh nghiệm của thú nuôi thêm 200% trong 10 ngày! 
 V.viễn 
 !mua 463 
 Hồng sâm 
 
  200@
 Tăng điểm kinh nghiệm của thú nuôi thêm 100% trong 10 ngày! 
 V.viễn 
 !mua 462 
 Bạch sâm 
 
  120@
 Tăng điểm kinh nghiệm của thú nuôi thêm 50% trong 10 ngày! 
 V.viễn 
 !mua 461 
 Túi thú nuôi 
 
  120@
 Dùng để nâng cấp bậc của thú nuôi lên thêm 1 bậc.
Đến gặp Tiểu Hương để nâng cấp! 
 V.viễn 
 !mua 460 
 Túi thú nuôi (Thần) 
 
  150@
 Dùng để nâng cấp bậc của thú nuôi lên thêm 1 bậc.
Đến gặp Tiểu Hương để nâng cấp!
Không bị mất các dòng hợp thành, tỉ lệ thành công tăng thêm 10% 
 V.viễn 
 !mua 459 
 Tơ nhện vàng 
 
  125@
 Cuộn chỉ có sức mạnh phi thường
Nguyên liệu dùng để tết vào trang phục và cải thiện tính năng của vũ khí. 
 V.viễn 
 !mua 458 
 Thuỷ ngọc kim thạch 
 
  125@
 Hòn đá có sức mạnh phi thường
Nguyên liệu dùng để mài vũ khí và cải thiện tính năng của vũ khí. 
 V.viễn 
 !mua 457 
 Tơ nhện vàng (Chân) 
 
  150@
 Cuộn chỉ có sức mạnh phi thường
Nguyên liệu dùng để tết vào trang phục và cải thiện tính năng của vũ khí
May mắn gia tăng thêm 10%. 
 V.viễn 
 !mua 456 
 Thuỷ ngọc kim thạch (Chân) 
 
  150@
 Hòn đá có sức mạnh phi thường
Nguyên liệu dùng để mài vũ khí và cải thiện tính năng của vũ khí
May mắn gia tăng thêm 10%. 
 V.viễn 
 !mua 444 
 Cây thả boss lớn 
 
 200@
 Hết hàng
 Sử dụng có thể triệu hồi được các loại boss đủ mọi cấp độ. Tiêu diệt boss để nhận được rất nhiều vật phẩm! 
 V.viễn 
 !mua 443 
 Cây thả boss nhỏ 
 
 100@
 Hết hàng
 Sử dụng có thể triệu hồi được các loại boss đủ mọi cấp độ. Tiêu diệt boss để nhận được rất nhiều vật phẩm! 
 V.viễn 
 !mua 370 
 Hiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ] 
 
 451@
 450@
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: Mỗi áo choàng chỉ dùng được 1 lần duy nhất và chỉ 1 trong 5 loại
Sau khi dùng thì không thể hợp thành thêm ngọc, vẫn có thể cường hoá 
 V.viễn