Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 9 
 Túi 
 
  300@
 Mở rộng túi đồ thêm 30 ông trống.
Thời hạn 30 ngày (Không thể giao dịch, vứt bỏ, bán) 
 30 ngày 
 !mua 469 
 Yên cương chiến tướng
(có thời hạn) 
 
  70@
 Linh thú sử dụng yên cương này để cùng chủ nhân tham gia chiến trận.
Thời hạn 7 ngày 
 7 ngày 
 !mua 84 
 Chiến phiếu 
 
  100@
 Có thể cầm chiến phiếu đến cửa tiệm đổi tiền (1 0000 0000 Lượng) (Giả có thể thay đổi theo thời gian) 
 V.viễn 
 !mua 4 
 Phúc vận phù (15%)  
 
  75@
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%, không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 7 
 Treo shop offline 
 
  200@
 Sau khi đã treo xong @shop, bấm lệnh !treoshop. Sử dụng item này, có thể treo shop khi offilne cho đến khi đăng nhập trở lại
Không thể giao dịch
(Không hỗ trợ giao dịch qua nếu mua nhầm
 V.viễn 
 !mua 8 
 Trường bạch sơn sâm 
 
  100@
 Tẩy toàn bộ điểm khí công của nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 34 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Thám Hoa Hôn Pháp) 
 
  75@
 Học kỹ năng kết hôn (tấn công - tăng 10% khi party cùng người yêu), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch
(Không hỗ trợ giao dịch qua nếu mua nhầm
 V.viễn 
 !mua 35 
 Võ Công Bí Truyền Thư (Uyên Ương Nhất Thức) 
 
  75@
 Học kỹ năng kết hôn (hỗ trợ), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch
(Không hỗ trợ giao dịch qua nếu mua nhầm
 V.viễn 
 !mua 61 
 Trung cấp tập hồn thạch 
 
  250@
 Có thể nâng năng lực sức mạnh linh hồn vũ khí và phòng thủ (áo). 
 V.viễn 
 !mua 62 
 Hạ cấp tập hồn thạch 
 
  150@
 Có thể nâng năng lực sức mạnh linh hồn vũ khí và phòng thủ (áo). Tối đa 5 giai đoạn 
 V.viễn 
 !mua 75 
 Linh hồn thạch [Huyền vũ] 
 
  150@
 Đánh thức sự kỳ ảo của Huyền vũ cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng xanh lá. 
 V.viễn 
 !mua 76 
 Linh hồn thạch [Chu tước] 
 
  150@
 Đánh thức sự kỳ ảo của Chu tước cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng lửa đỏ. 
 V.viễn 
 !mua 77 
 Linh hồn thạch [Bạch hổ] 
 
  150@
 Đánh thức sự kỳ ảo của Bạch hổ cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng vàng. 
 V.viễn 
 !mua 78 
 Linh hồn thạch [Thanh long] 
 
  150@
 Đánh thức sự kỳ ảo của Thanh long cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng xanh lam. 
 V.viễn 
 !mua 83 
 Trứng thú cưng (Heaven pet) 
 
  200@
 Đặt nó vào trong lòng ấp thú cưng để ấp. Không thể giao dịch / vứt bỏ / mua bán 
 V.viễn