Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 473 
 Màu vẽ 
 
 21@
 20@
 Kết hợp với bút chì và cục tẩy để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn 
 V.viễn 
 !mua 366 
 Hiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên] 
 
 501@
 500@
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụngdụng
Lưu ý: Mỗi áo choàng chỉ dùng được 1 lần duy nhất và chỉ 1 trong 5 loại
Sau khi dùng thì không thể hợp thành thêm ngọc, vẫn có thể cường hoá 
 V.viễn 
 !mua 367 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân-2] [Phục cừu] 
 
 901@
 900@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụngdụng
Lưu ý: Mỗi áo choàng chỉ dùng được 1 lần duy nhất và chỉ 1 trong 5 loại
Sau khi dùng thì không thể hợp thành thêm ngọc, vẫn có thể cường hoá 
 V.viễn 
 !mua 368 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên] 
 
 751@
 750@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụngdụng
Lưu ý: Mỗi áo choàng chỉ dùng được 1 lần duy nhất và chỉ 1 trong 5 loại
Sau khi dùng thì không thể hợp thành thêm ngọc, vẫn có thể cường hoá 
 V.viễn 
 !mua 369 
 Hiệu ứng áo choàng [Nhiệt] [Hộ thể] 
 
 501@
 500@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụngdụng
Lưu ý: Mỗi áo choàng chỉ dùng được 1 lần duy nhất và chỉ 1 trong 5 loại
Sau khi dùng thì không thể hợp thành thêm ngọc, vẫn có thể cường hoá 
 V.viễn 
 !mua 370 
 Hiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ] 
 
 451@
 450@
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: Mỗi áo choàng chỉ dùng được 1 lần duy nhất và chỉ 1 trong 5 loại
Sau khi dùng thì không thể hợp thành thêm ngọc, vẫn có thể cường hoá 
 V.viễn 
 !mua 443 
 Cây thả boss nhỏ 
 
 100@
 Hết hàng
 Sử dụng có thể triệu hồi được các loại boss đủ mọi cấp độ. Tiêu diệt boss để nhận được rất nhiều vật phẩm! 
 V.viễn 
 !mua 444 
 Cây thả boss lớn 
 
 200@
 Hết hàng
 Sử dụng có thể triệu hồi được các loại boss đủ mọi cấp độ. Tiêu diệt boss để nhận được rất nhiều vật phẩm! 
 V.viễn 
 !mua 470 
 Gia hạn túi (30 ngày) 
 
 301@
 300@
 Kéo dài thời gian sử dụng túi
Thời gian cộng thêm: 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 471 
 Gia hạn túi (60 ngày) 
 
 601@
 600@
 Kéo dài thời gian sử dụng túi
Thời gian cộng thêm: 60 ngày 
 V.viễn 
 !mua 472 
 Gia hạn túi (90 ngày) 
 
 901@
 900@
 Kéo dài thời gian sử dụng túi
Thời gian cộng thêm: 90 ngày 
 V.viễn 
 !mua 48 
 Chu Tước Hoàn 
 
 75@
 Hết hàng
 700 HP, 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 316 
 Chí tôn hoàn 
 
 125@
 Hết hàng
 Trong 2 giờ, tăng 11% tấn công, 13% phòng thủ, 13% công lực võ công, 11% phòng ngự võ công, 500 sinh lực 
 V.viễn 
 !mua 43 
 Đại chiến thần đan 
 
 35@
 Hết hàng
 Trong 1 giờ ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, phòng ngự võ công 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP. 
 V.viễn