Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 41 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) 
 
  200@
 Trong 24 giờ, lực công kích +40, sức phòng ngự +40,thể lực +300, lực công kích võ công +5%,điểm kinh nghiệm +10%  
 V.viễn 
 !mua 40 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ) 
 
  35@
 Trong 2 giờ, lực công kích +40, sức phòng ngự +40,thể lực +300, lực công kích võ công +5%,điểm kinh nghiệm +10%  
 V.viễn 
 !mua 39 
 Yêu hoa thanh thảo (24 giờ ) 
 
  150@
 Công lực +30, CLVC +3%, +5% Exp trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 38 
 Yêu hoa thanh thảo (2 giờ ) (5) 
 
  75@
 Công lực +30, CLVC +3%, +5% trong vòng 2 giờ . Dùng được 5 lần 
 V.viễn 
 !mua 36 
 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(nhỏ) 
 
  35@
 Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 2 giờ  
 V.viễn 
!mua 451
!xemtruoc 451
 Quan Phục Hàn Quốc (Nữ) 
 
  350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 449
!xemtruoc 449
 Alice Lạc Vào Xứ Thần Tiên (Nữ) 
 
  350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 447
!xemtruoc 447
 Đầm Hoa Sen (Nữ) 
 
  350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 435
!xemtruoc 435
 Áo choàng [Nữ] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 428
!xemtruoc 428
 Áo choàng [Nữ] 
 
  300@
 ... 
 V.viễn 
!mua 427
!xemtruoc 427
 Áo choàng [Nữ] 
 
  300@
 ... 
 V.viễn 
!mua 426
!xemtruoc 426
 Áo choàng [Nữ] 
 
  300@
 ... 
 V.viễn 
!mua 425
!xemtruoc 425
 Áo choàng [Nữ] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 423
!xemtruoc 423
 Áo choàng [Nữ] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 422
!xemtruoc 422
 Áo choàng [Nữ] 
 
  300@
 ... 
 V.viễn