Tải game

HOẠT ĐỘNG

 • 09:00 15:00 21:00 - Phát giftcode
 • 19:00 - Tống lợi xuất hiện
 • 21:00 - Thế lực chiến
 • ??:?? - Võ lâm huyết chiến
 • 22:00 - BOSS khu luyện tập
 • Cả ngày - Tăng 100% kinh nghiệm
 • 19:00 - Tống lợi xuất hiện
 • 20:00 - BOSS thế giới
 • 21:00 - Thế lực chiến
 • 22:00 - BOSS khu luyện tập
 • Cả ngày - Tăng 100% kinh nghiệm
 • 19:00 - Tống lợi xuất hiện
 • 20:00 - BOSS thế giới
 • 21:00 - Thế lực chiến
 • 22:00 - BOSS khu luyện tập
더보기

XẾP HẠNG

Thứ tự Tên nhân vật Nghề Cấp Bang hội
1 Minn Kiếm Khách 171 Pharaon
2 MasterYi Kiếm Khách 170 HacPhongBang
3 KyoShin Kiếm Khách 169 MysticClan
4 Lisa Kiếm Khách 169 MixiGaming
5 Twitter Thích Khách 168 HacPhongBang

FANPAGE

HÌNH ẢNH

More

VẬT PHẨM MỚI

 • 1,100
  Phù cường hóa Sử dụng khi cường hóa để bảo toàn trang bị nếu thất bại.
 • 1,000
  Võ hoàng đơn Sử dụng sẽ nhận được 1 lượng điểm võ huân nhất định.
더보기

NHẬT KÝ GM

Cập nhật sửa lỗi - Tổng hợp các lần bảo trì và các thay đổi sau khi cập nhật

LIÊN HỆ

Liên hệ qua fanpage để được hỗ trợ

Fanpage : fb.com/HKDVOfficial Vui lòng không spam và chờ phản hồi!