Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

Tải về

Sau khi tải về, chỉ cần mở lên và giải nén là có thể chơi. Chỉ cần tải 1 trong các link ở phía dưới!
Lưu ý: Sau khi tải về, chọn đường dẫn giải nén, nếu không vào được game vui lòng liên hệ fanpage

Link 1:
Link 2:
Link 3:
Link 4:
Link local:

Cấu hình cần thiêt

Tối thiểu Đề nghị
OS Windows XP / Vista / 7
CPU P4 1.4 Ghz Core2 Duo Dual-Core Processor
RAM 512MB 2GB
HDD 5GB
VGA Radeon 9000, Geforce FX 5200
trở lên
Geforce 8600GT trở lên
Direct X Direct X 9.0 trở lên