Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thế lực
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 DaoK 
 CaiBangGuild  
 7 
 Tà phái 
 69 
 4,783 
 0 
 0 
 0 
2
 BabyShark 
 GoldKing  
 7 
 Chính phái 
 53 
 4,277 
 0 
 0 
 0 
3
 NuTacThaHuong1 
 FullHouse  
 4 
 Chính phái 
 8 
 369 
 0 
 0 
 0 
4
 BeNgAMy 
 FlameSClan  
 4 
 Tà phái 
 5 
 259 
 0 
 0 
 0 
5
 Hayate 
 DocBaHouse  
 4 
 Chính phái 
 3 
 186 
 0 
 0 
 0 
6
 gaicocu 
 TaLinh  
 1 
 Tà phái 
 3 
 0 
 0 
 0 
 0 
7
 GameOver 
 DarkTeam  
 1 
 Tà phái 
 4 
 0 
 0 
 0 
 0