Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thế lực
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 DaoK 
 CaiBangGuild  
 7 
 Tà phái 
 62 
 7,526 
 0 
 0 
 0 
2
 BabyShark 
 GoldKing  
 7 
 Chính phái 
 54 
 6,765 
 0 
 0 
 0 
3
 Hayate 
 DocBaHouse  
 7 
 Chính phái 
 29 
 5,486 
 0 
 0 
 0 
4
 TheQueen 
 FlameSClan  
 7 
 Tà phái 
 22 
 4,565 
 0 
 0 
 0 
5
 TaTon 
 DocLap  
 7 
 Tà phái 
 28 
 3,316 
 0 
 0 
 0 
6
 NuTacThaHuong1 
 FullHouse  
 6 
 Chính phái 
 13 
 1,873 
 0 
 0 
 0 
7
 GameOver 
 DarkTeam  
 1 
 Tà phái 
 1 
 0 
 0 
 0 
 0 
8
 cs01 
 Steven  
 1 
 Chính phái 
 1 
 0 
 0 
 0 
 0 
9
 NgAMyLoVe 
 NoNameClan  
 1 
 Tà phái 
 1 
 0 
 0 
 0 
 0 
10
 gaicocu 
 TaLinh  
 1 
 Tà phái 
 3 
 0 
 0 
 0 
 0 
11
 BaoBao 
 SaDecGuild  
 1 
 Tà phái 
 5 
 0 
 0 
 0 
 0