Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

Tải về

Chỉ cần chọn 1 trong các link bên dưới:

Bản cài đặt (exe) Bản giải nén (7Zip)

Lưu ý: Sau khi tải về, chọn đường dẫn giải nén, nếu không vào được game vui lòng liên hệ fanpage


Cấu hình yêu cầu:

Tối thiểu Đề nghị (5 tài khoản)
OS Windows XP trở lên
CPU Dual-Core Processor trở lên CoreI5, Ryzen5 trở lên
RAM 2GB 8GB
HDD Còn trống 15GB
VGA Radeon 9000, Geforce FX 5200 trở lên Geforce GTX 1050 hoặc Radeon RX 570 trở lên
Direct X Direct X 9.0 trở lên