Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 370 
 Hiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ] 
 
 451 Cash
 450 Cash
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300. Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng, mỗi áo choàng chỉ dùng 1 lần và chỉ dùng được 1 trong 5 loại. 
 V.viễn 
 !mua 369 
 Hiệu ứng áo choàng [Nhiệt] [Hộ thể] 
 
 501 Cash
 500 Cash
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%. Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng, mỗi áo choàng chỉ dùng 1 lần và chỉ dùng được 1 trong 5 loại. 
 V.viễn 
 !mua 368 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên] 
 
 751 Cash
 750 Cash
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300. Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng, mỗi áo choàng chỉ dùng 1 lần và chỉ dùng được 1 trong 5 loại. 
 V.viễn 
 !mua 367 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân-2] [Phục cừu] 
 
 901 Cash
 900 Cash
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%. Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng, mỗi áo choàng chỉ dùng 1 lần và chỉ dùng được 1 trong 5 loại. 
 V.viễn 
 !mua 366 
 Hiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên] 
 
 501 Cash
 500 Cash
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%. Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng, mỗi áo choàng chỉ dùng 1 lần và chỉ dùng được 1 trong 5 loại. 
 V.viễn 
 !mua 5856 
 Lồng đèn 
 
 20 Cash
 10 Cash
 Kết hợp cùng với bánh trưng để phá cỗ đêm trăng rằm. 
 V.viễn 
 !mua 490 
 Yohwa Clean-Myojok 
 
  Hết hàng
 Trong 12 giờ. Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành chân mèo trong 12 giờ
Tăng tấn công +150, phòng thủ +150, máu +750, sâm +750, CLVC +12%, ulpt +120, né tránh +30, EXP +50%, Daemon Attack +50, Daemon Defense +50 
 V.viễn 
 !mua 489 
 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK) 
 
  200 Cash
 Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt trong 6 giờ
Tăng tấn công +100, phòng thủ +50, máu +800, né tránh +10, CLVC +10%, ulpt +100 
 V.viễn 
 !mua 488 
 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (Luyện cấp) 
 
  200 Cash
 Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt trong 6 giờ
Tăng tấn công +50, phòng thủ +100, máu +500, sâm +500, CLVC +10%, EXP +40% 
 V.viễn 
 !mua 487 
 Chí tốn nhiệt huyết phù (10 ngày) 
 
  850 Cash
 Vật phẩm khóa sau khi mua.
Tăng may mắn 5% (chỉ cường hoá/hợp thành).
Tăng giá bán đạo cụ 20%.
Dùng thổ linh phù miễn phí.
Di chuyển bản đồ giới hạn.
Có khả năng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công.
Có thời hạn 10 ngày (Tính giờ ngay cả khi không online) 
 V.viễn 
 !mua 486 
 Chí tốn nhiệt huyết phù (1 ngày) 
 
  95 Cash
 Vật phẩm khóa sau khi mua.
Tăng may mắn 5% (chỉ cường hoá/hợp thành).
Tăng giá bán đạo cụ 20%.
Dùng thổ linh phù miễn phí.
Di chuyển bản đồ giới hạn.
Có khả năng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công.
Có thời hạn 1 ngày (Tính giờ ngay cả khi không online) 
 V.viễn 
 !mua 322 
 Nghịch Thiên Chiến Cuồng Đan 
 
  100 Cash
 Công kích +20%, CLVC+15%, chính xác+20, né tránh+20, khí công+2, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 1 lần, không thể giao dịch)  
 V.viễn 
 !mua 321 
 Long Lân Hộ Thể Đan 
 
  80 Cash
 Phòng thủ+20%, ULPT+10%, đánh trúng +20, né tránh+20, HP+500, EXP+20%, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 1 lần, không thể giao dịch)  
 V.viễn 
 !mua 317 
 Chí tôn hỏa dương sơn (12) 
 
  1,500 Cash
 Đạo cụ đặc biệt, trong 2 giờ tăng lực công kích 15%, sức phòng ngự 15%, sinh lực 1000, điểm kinh nghiệm 40%, lực công kích võ công 10%, sức phòng ngự võ công 10% (Dùng được: 12 lần) 
 V.viễn 
 !mua 316 
 Chí tôn hoàn 
 
  125 Cash
 Trong 2 giờ, tăng 11% tấn công, 13% phòng thủ, 13% công lực võ công, 11% phòng ngự võ công, 500 sinh lực 
 V.viễn