Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Cấp
T.chức
Võ huân
Môn phái
1
  Minn 
 175 
 11 
 2,559,007 
 Pharaon  
2
  KyoShin 
 174 
 11 
 2,705,550 
 MysticClan  
3
  Lisa 
 173 
 11 
 1,644,356 
 MysticClan  
4
  Twitter 
 173 
 11 
 1,621,438 
 HacPhongBang  
5
  R0SE 
 172 
 11 
 5,311,991 
 MysticClan  
6
  SaberSpearman 
 172 
 11 
 1,508,558 
 MysticClan  
7
  DocCoCuuKiem 
 172 
 11 
 5,081,598 
 LuFamily  
8
  SaberRanger 
 172 
 11 
 981,381 
 MysticClan  
9
  HyLien 
 171 
 11 
 4,700,467 
 LoveHouse  
10
  SamSamHamAn 
 171 
 11 
 100,258 
 HacPhongBang  
11
  Balikem 
 171 
 11 
 160,418 
 BatOnTeam  
12
  SityRed03 
 171 
 11 
 93,687 
 MalibuClub  
13
  HanTuongHuu 
 171 
 11 
 883,398 
 MixiGaming  
14
  BladeSoul 
 171 
 11 
 174,280 
 HacXiGuild  
15
  Lapaloma 
 170 
 11 
 173,553 
 HacXiGuild  
16
  TuHaMaNu 
 170 
 11 
 163,891 
 LoveHouse  
17
  0000 
 170 
 11 
 252,556 
 BatOnTeam  
18
  SaberMigo 
 170 
 11 
 146,342 
 HacXiGuild  
19
  Ner0 
 170 
 11 
 85,287 
 Pharaon  
20
  KyoSerina 
 170 
 11 
 442,815 
 MysticClan  
21
  MHFams1 
 170 
 11 
 281,361 
 MalibuClub  
22
  Smile 
 170 
 11 
 111,642 
 MalibuClub  
23
  Buffer 
 170 
 11 
 162,960 
 Pharaon  
24
  0009 
 170 
 11 
 223,255 
 BatOnTeam  
25
  MasterYi 
 170 
 11 
 1,453,639 
 HacPhongBang