Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 MasterYi 
  Kiếm Khách 
 167 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 1,541,243 
  
2
 NickNeeee 
  Đàm Hoa Liên 
 165 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,556,113 
  
3
 hbqq 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 1,018,853 
  
4
 Luta 
  Cầm Sư 
 164 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 11 
 1,519,771 
  
5
 LyIy 
  Thần Nữ 
 163 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,037,352 
  
6
 Lily 
  Thích Khách 
 163 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,456,148 
  
7
 Imbz 
  Đao Khách 
 163 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,502,063 
  
8
 Minn 
  Kiếm Khách 
 163 
 Pharaon  
 Tà phái 
 11 
 1,608,728 
  
9
 khoadiepdao1 
  Đao Khách 
 162 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 112,707 
  
10
 Lisa 
  Kiếm Khách 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 497,749 
  
11
 Neji 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,499,493 
  
12
 FunnyPig 
  Quyền Sư 
 162 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 1,493,793 
  
13
 khoadiepdao 
  Đao Khách 
 162 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 59,590 
  
14
 Maye 
  Kiếm Khách 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 794,113 
  
15
 MeeGo1 
  Thần Nữ 
 161 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 98,102 
  
16
 KaKa 
  Tử Hào 
 161 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 107,544 
  
17
 GauCon 
  Đại Phu 
 161 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 76,130 
  
18
 Pe7BanhXeo 
  Mai Liễu Chân 
 161 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 501,854 
  
19
 ThichChotLen 
  Thích Khách 
 161 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 388,574 
  
20
 VinhKa 
  Đao Khách 
 161 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 79,310 
  
21
 ThichDamLen 
  Thích Khách 
 161 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 97,475 
  
22
 LinhNhi 
  Cung Thủ 
 160 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 790,252 
  
23
 GirlXiTeen 
  Thần Nữ 
 160 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 88,948 
  
24
 KhoaDiepHBQ 
  Hàn Bảo Quân 
 160 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 75,170 
  
25
 Daddy 
  Hàn Bảo Quân 
 160 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 125,019