Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thế lực
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 Neji 
 MixiGaming  
 7 
 Chính phái 
 63 
 20,795 
 0 
 0 
 0 
2
 MaKiem 
 Pharaon  
 7 
 Tà phái 
 65 
 13,984 
 0 
 0 
 0 
3
 MasterYi 
 HacPhongBang  
 7 
 Tà phái 
 61 
 9,922 
 0 
 0 
 0 
4
 DocCoCuuKiem 
 LuFamily  
 7 
 Chính phái 
 1 
 6,452 
 0 
 0 
 0 
5
 StingDau 
 MalibuClub  
 7 
 Chính phái 
 57 
 6,263 
 0 
 0 
 0 
6
 1122 
 LoveHouse  
 7 
 Tà phái 
 68 
 5,543 
 0 
 0 
 0 
7
 Kuromi 
 FWBHouse  
 7 
 Tà phái 
 63 
 5,113 
 0 
 0 
 0 
8
 Sunny 
 HighEndClub  
 7 
 Tà phái 
 51 
 5,106 
 0 
 0 
 0 
9
 Luta 
 BuonLauGroup  
 7 
 Chính phái 
 45 
 5,007 
 0 
 0 
 0 
10
 Taggle 
 BatOnTeam  
 7 
 Tà phái 
 53 
 4,701 
 0 
 0 
 0 
11
 xLuuBi 
 ThucHanGuild  
 7 
 Chính phái 
 60 
 4,390 
 0 
 0 
 0 
12
 LeePhuong3 
 CuiBapGuild  
 7 
 Tà phái 
 69 
 4,314 
 0 
 0 
 0 
13
 DHLTa 
 TamHop  
 7 
 Tà phái 
 44 
 4,298 
 0 
 0 
 0 
14
 HanBaoNhat 
 HuyenBot  
 7 
 Chính phái 
 68 
 4,213 
 0 
 0 
 0 
15
 BaoDaiVi 
 Love  
 7 
 Chính phái 
 28 
 4,211 
 0 
 0 
 0 
16
 KyoShin 
 MysticClan  
 7 
 Chính phái 
 15 
 3,969 
 0 
 0 
 0 
17
 SuperFarmTeam 
 SuperiorS  
 7 
 Chính phái 
 41 
 3,826 
 0 
 0 
 0 
18
 BanQuanLy 
 SexGay  
 7 
 Tà phái 
 66 
 3,576 
 0 
 0 
 0 
19
 DTThichKhach2 
 GoldGroup  
 7 
 Tà phái 
 37 
 3,511 
 0 
 0 
 0 
20
 Wonder 
 DeVuongCung  
 7 
 Tà phái 
 63 
 3,362 
 0 
 0 
 0