Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

Thứ tự
Tài khoản
Tên nhân vật
Tổng điểm
1
 tf1****** 
 KyoShin 
 2006 
2
 ele****** 
 MaKiem 
 1479 
3
 tsu****** 
 HanBaoNhat 
 1095 
4
 jap****** 
 2con2 
 1067 
5
 668****** 
 Twitter 
 567 
6
 gte****** 
 Lisa113 
 531 
7
 mai****** 
 Kiemvuong 
 526 
8
 vip****** 
 0003 
 510 
9
 pmt****** 
 Okee 
 348 
10
 cay****** 
 SuolSP 
 298 
11
 nhp****** 
 Mikado 
 290 
12
 360****** 
 Tam8 
 210 
13
 hot****** 
 HotVit 
 193 
14
 mas****** 
 Neji 
 184 
15
 gia****** 
 Noob 
 181 
16
 don****** 
 1Xvideo 
 174 
17
 pmt****** 
 Akake 
 166 
18
 tai****** 
 LinhNhi 
 151 
19
 tph****** 
 QuanKun 
 131 
20
 ngu****** 
 dtuhoang26 
 123