Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung


Chính phái: 0 điểm Tà phái: 513 điểm
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Môn phái
Thế lực
Cấp
Giết/Chết
Điểm Người
Điểm NPC
1
 HaVy 
  Kiếm Khách 
 HacPhongBang 
 Tà phái 
 162 
 0/0 
 0 
 322 
2
 DeepSea 
  Diệu Yến 
 DeVuongCung 
 Tà phái 
 161 
 0/0 
 0 
 191 
3
 disconnect 
  Đàm Hoa Liên 
 Pharaon 
 Tà phái 
 121 
 0/0 
 0 
 0