Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 495 
 Yên cương chiến tướng 
 
  70 Cash
 Linh thú sử dụng yên cương này để cùng chủ nhân tham gia chiến trận. Thời hạn 7 ngày 
 7 ngày 
 !mua 84 
 Chiến phiếu 
 
  100 Cash
 Có thể cầm chiến phiếu đến cửa tiệm đổi tiền (100,000,000 Lượng) 
 V.viễn 
 !mua 461 
 Túi nâng bậc thú nuôi 
 
  120 Cash
 Dùng để nâng cấp bậc của thú nuôi lên thêm 1 bậc.
Đến gặp Tiểu Hương để nâng cấp! 
 V.viễn 
 !mua 460 
 Túi nâng bậc thú nuôi (Thần) 
 
  150 Cash
 Dùng để nâng cấp bậc của thú nuôi lên thêm 1 bậc.
Đến gặp Tiểu Hương để nâng cấp!
Không bị mất các dòng hợp thành, tỉ lệ thành công tăng thêm 10% 
 V.viễn 
 !mua 7 
 Cửa hàng 24/7 
 
  200 Cash
 Sau khi đã treo xong @shop, bấm lệnh !treoshop. Sử dụng item này, có thể treo shop 24/7 cho đến khi đăng nhập trở lại
Không thể giao dịch (Không hỗ trợ giao dịch sang nhân vật khác nếu mua nhầm
 V.viễn 
 !mua 5850 
 Mảnh vải quý 
 
  Hết hàng
 Loại vải rất quý hiếm, dùng để may áo choàng thời trang. Có thể sao chép bất kỳ mẫu thời trang nào 
 V.viễn 
 !mua 5858 
 Chữ "CHÚC" 
 
 9,896 Cash
 Hết hàng
 Vật phẩm sự kiện, giá ảo, không mua ở đây
 V.viễn 
 !mua 5859 
 Chữ "MỪNG" 
 
 9,896 Cash
 Hết hàng
 Vật phẩm sự kiện, giá ảo, không mua ở đây
 V.viễn 
 !mua 5860 
 Chữ "NĂM" 
 
 9,896 Cash
 Hết hàng
 Vật phẩm sự kiện, giá ảo, không mua ở đây
 V.viễn 
 !mua 5861 
 Chữ "MỚI" 
 
 9,896 Cash
 Hết hàng
 Vật phẩm sự kiện, giá ảo, không mua ở đây
 V.viễn 
 !mua 5862 
 Cờ đỏ sao vàng 
 
 9,896 Cash
 Hết hàng
 Vật phẩm sự kiện, giá ảo, không mua ở đây
 V.viễn 
 !mua 5855 
 Giỏ quà Thỏ Ngọc 
 
 100 Cash
 50 Cash
 Sử dụng để triệu hồi Thỏ Ngọc tại bản đồ Nhật Nguyệt.
Hoàn thành quá trình hộ thống Thỏ Ngọc để nhận được phần thưởng giá trị:
Điểm võ huân, điểm tích lũy, buff kinh nghiệm, ngoại trang thần thú, tiên linh thạch, tiên linh đơn, ... 
 V.viễn 
 !mua 524 
 Bùa Đổi Tập Hồn Châu 
 
  75 Cash
 Tự động thay đổi Tập Hồn Châu đã hút đầy trong 5 ngày. 
 V.viễn 
 !mua 8 
 Trường bạch sơn sâm 
 
  100 Cash
 Tẩy toàn bộ điểm khí công của nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 462 
 Bạch sâm 
 
  120 Cash
 Tăng điểm kinh nghiệm của thú nuôi thêm 50% trong 10 ngày! 
 V.viễn