Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 503 
 Hộp áo choàng [Nam] 
 
 250 Cash
 200 Cash
 Bên trong chứa tất cả các loại áo choàng hiếm có 
 V.viễn 
!mua 101
!xemtruoc 101
 Kết Hôn Lễ Phục [Nam] 
 
  250 Cash
 Đại Hồng Lễ Bào do Mỹ Nam Thần Ngưu Lang cùng Thiên Thượng Chức Nữ thời cổ đại Trung Quốc mặc khi kết hôn
Không thể giao dịch, vứt bỏ 
 V.viễn 
!mua 4120
!xemtruoc 4120
 Trang phục gốc (Bích Phong Thất Đao) 
 
  250 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 4128
!xemtruoc 4128
 Cầu thủ số 3 (Đỏ)(Nam) 
 
  250 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 4342
!xemtruoc 4342
 Special Powers Corp. [? (Tu)] (Male) 
 
  250 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 4448
!xemtruoc 4448
 Martial Arts Ambassador [? (?)] (Male) 
 
  250 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 4513
!xemtruoc 4513
 Hài Cốt Halloween 
 
  250 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 4614
!xemtruoc 4614
 Rurouni Kenshin [Chân/Nam] 
 
  350 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 4636
!xemtruoc 4636
 White yin-yang temple [? (gin)] (male) 
 
  350 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 5288
!xemtruoc 5288
 Hội Sát Thủ (Nam) 
 
  350 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 5588
!xemtruoc 5588
 Thống chế Hải quân phục (Nam)[Thuê] 
 
  350 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 5810
!xemtruoc 5810
 Sorcerer (male) [heat (heat)] 
 
  350 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 99
!xemtruoc 99
 Tây Dương Thức Kết Hôn Phê Phong [Nam] 
 
  450 Cash
 Phê phong kết hôn nam mang phong cách châu Âu. Phê phong mà tân lang mặc
Không thể giao dịch, vứt bỏ 
 V.viễn 
!mua 100
!xemtruoc 100
 Á Châu Phong Kết Hôn Phê Phong [Nam] 
 
  450 Cash
 Phê phong kết hôn nam mang phong cách châu Á. Phê phong mà tân lang mặc
Không thể giao dịch, vứt bỏ 
 V.viễn 
!mua 85
!xemtruoc 85
 Yêu Thiên Nhiên (Nam) 
 
  Hết hàng
 Yêu Trái Đất từ trong trái tim của bạn 
 V.viễn