Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 5856 
 Lồng đèn 
 
 20 Cash
 10 Cash
 Kết hợp cùng với bánh trưng để phá cỗ đêm trăng rằm. 
 V.viễn 
 !mua 215 
 Thần bí thanh thảo 
 
  15 Cash
 với Lam Sắc Thảo thần bí và kì diệu trong vòng 1 giờ
Nhân vật cường hóa vũ khí +2 hiệu quả 
 V.viễn 
 !mua 217 
 Thần bí lục thảo 
 
  15 Cash
 với Lục Sắc Thảo thần bí và kì diệu trong vòng 1 giờ
Nhân vật cường hóa trang bị +1 hiệu quả 
 V.viễn 
 !mua 52 
 Kẹo 
 
  10 Cash
 Nếu sử dụng thì sẽ nhận được hiệu quả lực tấn công và sức phòng thủ tăng 10 trong 20 phút 
 V.viễn 
 !mua 44 
 Bồi nguyên đan ( Tiểu) 
 
  15 Cash
 Tăng 300 HP trong vòng 60 phút, 6 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 45 
 Bồi nguyên đan ( Trung ) 
 
  35 Cash
 Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 46 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
  75 Cash
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 49 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
  20 Cash
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 
 V.viễn 
 !mua 201 
 Hộ tâm đan 20% 
 
  50 Cash
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 202 
 Hộ tâm đan 30% 
 
  75 Cash
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 30% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 205 
 Bá vương đơn (vô song) 
 
  30 Cash
 Tăng tấn công 3% trong 4 giờ 
 V.viễn 
 !mua 206 
 Thái cực đơn (vô song) 
 
  30 Cash
 Tăng phòng thủ 5% trong 4 giờ 
 V.viễn 
 !mua 47 
 Huyền Vũ Hoàn 
 
  75 Cash
 Có tác dụng của Hộ tâm đơn(40%), Ngũ sắc, Tiên duyên đơn, trong 1h 
 V.viễn 
 !mua 48 
 Chu Tước Hoàn 
 
  75 Cash
 700 HP, 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 316 
 Chí tôn hoàn 
 
  125 Cash
 Trong 2 giờ, tăng 11% tấn công, 13% phòng thủ, 13% công lực võ công, 11% phòng ngự võ công, 500 sinh lực 
 V.viễn