Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 5852 
 Sao vàng 
 
 20 Cash
 10 Cash
 Kết hợp cùng với huân chương Quốc khánh để đổi phần quà giá trị 
 V.viễn 
 !mua 5856 
 Lồng đèn 
 
 20 Cash
 10 Cash
 Kết hợp cùng với bánh trưng để phá cỗ đêm trăng rằm. 
 V.viễn 
 !mua 5858 
 Chữ "CHÚC" 
 
 9,896 Cash
 Hết hàng
 Vật phẩm sự kiện, giá ảo, không mua ở đây
 V.viễn 
 !mua 5859 
 Chữ "MỪNG" 
 
 9,896 Cash
 Hết hàng
 Vật phẩm sự kiện, giá ảo, không mua ở đây
 V.viễn 
 !mua 5860 
 Chữ "NĂM" 
 
 9,896 Cash
 Hết hàng
 Vật phẩm sự kiện, giá ảo, không mua ở đây
 V.viễn 
 !mua 5861 
 Chữ "MỚI" 
 
 9,896 Cash
 Hết hàng
 Vật phẩm sự kiện, giá ảo, không mua ở đây
 V.viễn 
 !mua 5862 
 Cờ đỏ sao vàng 
 
 9,896 Cash
 Hết hàng
 Vật phẩm sự kiện, giá ảo, không mua ở đây
 V.viễn 
 !mua 366 
 Hiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên] 
 
 501 Cash
 500 Cash
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%. Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng, mỗi áo choàng chỉ dùng 1 lần và chỉ dùng được 1 trong 5 loại. 
 V.viễn 
 !mua 367 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân-2] [Phục cừu] 
 
 901 Cash
 900 Cash
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%. Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng, mỗi áo choàng chỉ dùng 1 lần và chỉ dùng được 1 trong 5 loại. 
 V.viễn 
 !mua 368 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên] 
 
 751 Cash
 750 Cash
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300. Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng, mỗi áo choàng chỉ dùng 1 lần và chỉ dùng được 1 trong 5 loại. 
 V.viễn 
 !mua 369 
 Hiệu ứng áo choàng [Nhiệt] [Hộ thể] 
 
 501 Cash
 500 Cash
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%. Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng, mỗi áo choàng chỉ dùng 1 lần và chỉ dùng được 1 trong 5 loại. 
 V.viễn 
 !mua 370 
 Hiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ] 
 
 451 Cash
 450 Cash
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300. Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng, mỗi áo choàng chỉ dùng 1 lần và chỉ dùng được 1 trong 5 loại. 
 V.viễn 
 !mua 5855 
 Giỏ quà Thỏ Ngọc 
 
 100 Cash
 50 Cash
 Sử dụng để triệu hồi Thỏ Ngọc tại bản đồ Nhật Nguyệt.
Hoàn thành quá trình hộ thống Thỏ Ngọc để nhận được phần thưởng giá trị:
Điểm võ huân, điểm tích lũy, buff kinh nghiệm, ngoại trang thần thú, tiên linh thạch, tiên linh đơn, ... 
 V.viễn 
 !mua 5857 
 Vớ đỏ 
 
 20 Cash
 10 Cash
 Kết hợp cùng với 5 loại vớ khác, mỗi loại 10 cái để đổi phần quà giá trị 
 V.viễn 
 !mua 503 
 Hộp áo choàng [Nam] 
 
 250 Cash
 200 Cash
 Bên trong chứa tất cả các loại áo choàng hiếm có 
 V.viễn