Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 504 
 Hộp áo choàng [Nữ] 
 
 250 Cash
 200 Cash
 Bên trong chứa tất cả các loại áo choàng hiếm có 
 V.viễn 
!mua 404
!xemtruoc 404
 Tình yêu ngọt ngào [Chân/Nữ] 
 
  250 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 563
!xemtruoc 563
 Cầu thủ số 3 (Đỏ)(Nữ) 
 
  250 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 570
!xemtruoc 570
 Cầu thủ số 7 (Đỏ)(Nữ) 
 
  250 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 761
!xemtruoc 761
 Thỏ Phục Sinh 2014 [Thần/Nữ] 
 
  250 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 910
!xemtruoc 910
 Phù Thủy Halloween 
 
  250 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 1010
!xemtruoc 1010
 Kaoru [Chân/Nữ] 
 
  350 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 1031
!xemtruoc 1031
 White Yin Yang Temple [? (?)] (Female) 
 
  350 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 1680
!xemtruoc 1680
 Hội Sát Thủ (Nữ) 
 
  350 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 3096
!xemtruoc 3096
 Thống chế Hải quân phục (Nữ)[Thuê] 
 
  350 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 3318
!xemtruoc 3318
 Sorcerer (female) [heat (heat)] 
 
  350 Cash
 ... 
 V.viễn 
!mua 165
!xemtruoc 165
 Tây Dương Thức Kết Hôn Phê Phong [Nữ] 
 
  450 Cash
 Phê phong kết hôn nữ mang phong cách châu Âu. Phê phong mà tân nương mặc
Không thể giao dịch, vứt bỏ 
 V.viễn 
!mua 167
!xemtruoc 167
 Kết Hôn Lễ Phục [Nữ] 
 
  450 Cash
 Thiên Cung Chức Cẩm Hồng Bào từng được nàng công chúa thứ 7 Chức Nữ là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế trên trời thời thượng cổ mặc
Không thể giao dịch, vứt bỏ 
 V.viễn 
!mua 133
!xemtruoc 133
 Phụng Vũ Càn Khôn Quần [Nữ] 
 
  Hết hàng
 Cái váy này chứa đựng Thái Cực Bát Quái Chi Tượng, có thể đem đến cho chủ nhân tình yêu và cuộc sống hạnh phúc 
 V.viễn 
!mua 134
!xemtruoc 134
 Kaoru [Đấu/Nữ] 
 
  Hết hàng
 Trang phục phu nhân Rurouni Kenshin.. 
 V.viễn