Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 48 
 Chu Tước Hoàn 
 
  75 Cash
 700 HP, 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 47 
 Huyền Vũ Hoàn 
 
  75 Cash
 Có tác dụng của Hộ tâm đơn(40%), Ngũ sắc, Tiên duyên đơn, trong 1h 
 V.viễn 
 !mua 46 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
  75 Cash
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 45 
 Bồi nguyên đan ( Trung ) 
 
  35 Cash
 Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 44 
 Bồi nguyên đan ( Tiểu) 
 
  15 Cash
 Tăng 300 HP trong vòng 60 phút, 6 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 43 
 Đại chiến thần đan 
 
  75 Cash
 Trong 1 giờ ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, phòng ngự võ công 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP.
(Không thể giao dịch) 
 V.viễn 
 !mua 42 
 Yêu hoa ma vũ (24 giờ ) 
 
  150 Cash
 Công lực +30,Phòng thủ +30,CLVC +3%, EXP 5% trong vòng 24h 
 V.viễn 
 !mua 41 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) 
 
  200 Cash
 Công lực +40, CLVC +5%, phòng thủ+40, Máu +300 trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 40 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ) 
 
  35 Cash
 Trong 2 giờ, ngoại hình vũ khí biến thành đạo cụ cố gắng,lực công kích +40, sức phòng ngự +40,thể lực +300, lực công kích võ công +5%,điểm kinh nghiệm +10%  
 V.viễn 
 !mua 39 
 Yêu hoa thanh thảo (24 giờ ) 
 
  150 Cash
 Công lực +30, CLVC +3%, +5% Exp trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 38 
 Yêu hoa thanh thảo (2 giờ ) (5) 
 
  75 Cash
 Công lực +30, CLVC +3%, +5% trong vòng 2 giờ . Dùng được 5 lần 
 V.viễn 
 !mua 36 
 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(nhỏ) 
 
  35 Cash
 Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 2 giờ  
 V.viễn 
!mua 3357
!xemtruoc 3357
 Magician (female) (fixed term) 
 
  Hết hàng
 ... 
 V.viễn 
!mua 3321
!xemtruoc 3321
 Sorcerer (Female) (Normal) 
 
  Hết hàng
 ... 
 V.viễn 
!mua 3319
!xemtruoc 3319
 Sorcerer (Female) [? (fight)] 
 
  Hết hàng
 ... 
 V.viễn