Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 NhaAnhGiauLam 
  Đao Khách 
 153 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 1,543,124 
 0 
2
 DaoK 
  Đao Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,632,272 
 0 
3
 ComeBack 
  Đao Khách 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 346,081 
 0 
4
 Idolll 
  Đao Khách 
 144 
  
 Chính phái 
 9 
 109,882 
 0 
5
 GodBlessMe 
  Đao Khách 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 72,645 
 0 
6
 ZzWinDyGirlzZ 
  Đao Khách 
 143 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 735,981 
 0 
7
 HoaHongDen 
  Đao Khách 
 141 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 467,407 
 0 
8
 TaTon 
  Đao Khách 
 141 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 294,621 
 0 
9
 Naruto1 
  Đao Khách 
 141 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 213,825 
 0 
10
 DoTe 
  Đao Khách 
 140 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 85,154 
 0 
11
 SonNguyen03 
  Đao Khách 
 139 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 195,873 
 0 
12
 Phuong5 
  Đao Khách 
 138 
  
 Chính phái 
 8 
 250,961 
 0 
13
 DuyKa 
  Đao Khách 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 9,578 
 0 
14
 xXDaoThanhXx 
  Đao Khách 
 138 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 249,365 
 0 
15
 ThapNhatLang 
  Đao Khách 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 95,378 
 0 
16
 Hunter 
  Đao Khách 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 131,341 
 0 
17
 DaoKiemTieu 
  Đao Khách 
 135 
 DocLap  
 Tà phái 
 8 
 206,792 
 0 
18
 MLOneLove 
  Đao Khách 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 79,087 
 0 
19
 Laguna 
  Đao Khách 
 134 
  
 Chính phái 
 6 
 152,600 
 0 
20
 NuTacThaHuong1 
  Đao Khách 
 134 
 FullHouse  
 Chính phái 
 8 
 646,816 
 0 
21
 BapCute 
  Đao Khách 
 133 
  
 Tà phái 
 6 
 184,027 
 0 
22
 DaoTinhYeu 
  Đao Khách 
 133 
  
 Tà phái 
 6 
 57,795 
 0 
23
 JPAzuki 
  Đao Khách 
 133 
  
 Chính phái 
 6 
 153,135 
 0 
24
 Yooun 
  Đao Khách 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 179,909 
 0 
25
 Bello 
  Đao Khách 
 130 
 ZoZuGuild  
 Tà phái 
 8 
 47,405 
 0