Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 NhaAnhGiauLam 
 Đao Khách 
 152 
  
 Chính phái 
 10 
 1,495,544 
 0 
2
 DaoK 
 Đao Khách 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,594,132 
 0 
3
 Idolll 
 Đao Khách 
 144 
  
 Chính phái 
 9 
 109,457 
 0 
4
 GodBlessMe 
 Đao Khách 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 72,620 
 0 
5
 Naruto1 
 Đao Khách 
 141 
  
 Tà phái 
 9 
 213,200 
 0 
6
 DoTe 
 Đao Khách 
 140 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 85,154 
 0 
7
 Phuong5 
 Đao Khách 
 138 
  
 Chính phái 
 8 
 248,911 
 0 
8
 DuyKa 
 Đao Khách 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 9,578 
 0 
9
 xXDaoThanhXx 
 Đao Khách 
 138 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 249,365 
 0 
10
 ThapNhatLang 
 Đao Khách 
 138 
  
 Tà phái 
 8 
 245,373 
 0 
11
 Hunter 
 Đao Khách 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 130,726 
 0 
12
 ZzWinDyGirlzZ 
 Đao Khách 
 136 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 299,127 
 0 
13
 MLOneLove 
 Đao Khách 
 135 
  
 Chính phái 
 8 
 79,087 
 0 
14
 SonNguyen03 
 Đao Khách 
 134 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 142,828 
 0 
15
 HoaHongDen 
 Đao Khách 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 332,657 
 0 
16
 Yooun 
 Đao Khách 
 131 
  
 Tà phái 
 8 
 179,909 
 0 
17
 huyhue 
 Đao Khách 
 130 
  
 Chính phái 
 5 
 3,160 
 0 
18
 NuTacThaHuong1 
 Đao Khách 
 128 
 FullHouse  
 Chính phái 
 7 
 381,640 
 0 
19
 HacPhong 
 Đao Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 5 
 104,410 
 0 
20
 ConLon 
 Đao Khách 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 2,915 
 0 
21
 Zeratu 
 Đao Khách 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 27,881 
 0 
22
 SieuGaCon 
 Đao Khách 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 6,075 
 0 
23
 Naruto3 
 Đao Khách 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 54,952 
 0 
24
 Dortt 
 Đao Khách 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 188,136 
 0 
25
 NgocAnh12 
 Đao Khách 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 2,253 
 0