Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 265,593 
 0 
2
 Dert 
 Thương Hào 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 204,238 
 0 
3
 Mata 
 Thương Hào 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 61,352 
 0 
4
 HeNiKen99 
 Thương Hào 
 138 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 244,297 
 0 
5
 SonNguyen04 
 Thương Hào 
 134 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 80,970 
 0 
6
 LeGend 
 Thương Hào 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 128,047 
 0 
7
 QVuong 
 Thương Hào 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 9,008 
 0 
8
 XxThuongxX 
 Thương Hào 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 4,050 
 0 
9
 PhongLinh 
 Thương Hào 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 2,825 
 0 
10
 tinh3 
 Thương Hào 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 635 
 0 
11
 LLLom 
 Thương Hào 
 79 
  
 Tà phái 
 3 
 450 
 0 
12
 MaThanToc 
 Thương Hào 
 55 
  
 Tà phái 
 2 
 580 
 0 
13
 TD111 
 Thương Hào 
 35 
  
 Tà phái 
 2 
 110 
 0 
14
 DiemMaThuong 
 Thương Hào 
 26 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 115 
 0 
15
 AoQuan123 
 Thương Hào 
 13 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 105 
 0 
16
 CaMapChua 
 Thương Hào 
 10 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0