Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 PeMyDeThuong 
  Thương Hào 
 151 
  
 Chính phái 
 10 
 395,723 
 0 
2
 ConTraiCung 
  Thương Hào 
 148 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 335,348 
 0 
3
 Dert 
  Thương Hào 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 204,238 
 0 
4
 HeNiKen99 
  Thương Hào 
 142 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 378,907 
 0 
5
 Mata 
  Thương Hào 
 142 
  
 Chính phái 
 9 
 61,352 
 0 
6
 SonNguyen04 
  Thương Hào 
 139 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 131,235 
 0 
7
 ZzWinDyBluezZ 
  Thương Hào 
 138 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 215,609 
 0 
8
 LeGend 
  Thương Hào 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 125,057 
 0 
9
 Hupboybmt 
  Thương Hào 
 128 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 7 
 75,698 
 0 
10
 ZeZe 
  Thương Hào 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 37,180 
 0 
11
 OBOB1 
  Thương Hào 
 118 
  
 Tà phái 
 6 
 5,560 
 0 
12
 QVuong 
  Thương Hào 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 9,008 
 0 
13
 XxThuongxX 
  Thương Hào 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 4,050 
 0 
14
 PhongLinh 
  Thương Hào 
 104 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 5 
 4,015 
 0 
15
 SupremeSpear 
  Thương Hào 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 1,505 
 0 
16
 tinh3 
  Thương Hào 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 3,870 
 0 
17
 ZzMeozZ 
  Thương Hào 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 655 
 0 
18
 DDarrk 
  Thương Hào 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 370 
 0 
19
 LLLom 
  Thương Hào 
 79 
  
 Tà phái 
 3 
 450 
 0 
20
 AnhFangDenDay 
  Thương Hào 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 620 
 0 
21
 thanhtan123 
  Thương Hào 
 73 
  
 Tà phái 
 3 
 245 
 0 
22
 TraiNgoan1 
  Thương Hào 
 72 
  
 Tà phái 
 3 
 735 
 0 
23
 lasaota 
  Thương Hào 
 70 
  
 Tà phái 
 3 
 170 
 0 
24
 GaiNgoan 
  Thương Hào 
 70 
  
 Chính phái 
 3 
 730 
 0 
25
 MrHieu 
  Thương Hào 
 68 
  
 Chính phái 
 3 
 220 
 0