Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 DamHoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 157 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,982,503 
 0 
2
 zKiemThanhz 
  Đàm Hoa Liên 
 153 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,851,384 
 0 
3
 Fiora 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,487,950 
 0 
4
 Amee 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,449,985 
 0 
5
 FearOfGod 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,458,778 
 0 
6
 NextTop 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,458,928 
 0 
7
 HiepKhachHanh 
  Đàm Hoa Liên 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 670,885 
 0 
8
 KimYoungBao 
  Đàm Hoa Liên 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 1,457,316 
 0 
9
 ThuMap 
  Đàm Hoa Liên 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 153,460 
 0 
10
 MeThienHa 
  Đàm Hoa Liên 
 145 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 1,677,641 
 0 
11
 Yukikun 
  Đàm Hoa Liên 
 144 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 9 
 365,088 
 0 
12
 ThiemTapChoi 
  Đàm Hoa Liên 
 143 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 502,864 
 0 
13
 TigerBac 
  Đàm Hoa Liên 
 140 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 248,242 
 0 
14
 BoTreCon 
  Đàm Hoa Liên 
 140 
  
 Chính phái 
 7 
 296,387 
 0 
15
 Tashigi 
  Đàm Hoa Liên 
 140 
  
 Tà phái 
 7 
 189,123 
 0 
16
 CauTapChoi 
  Đàm Hoa Liên 
 140 
 DocLap  
 Tà phái 
 9 
 330,492 
 0 
17
 ColdLove 
  Đàm Hoa Liên 
 139 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 8 
 171,031 
 0 
18
 ARIN 
  Đàm Hoa Liên 
 138 
  
 Tà phái 
 7 
 112,120 
 0 
19
 DickHead 
  Đàm Hoa Liên 
 138 
  
 Chính phái 
 7 
 238,787 
 0 
20
 Alyssakim 
  Đàm Hoa Liên 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 104,327 
 0 
21
 ConNhaNgheo 
  Đàm Hoa Liên 
 136 
  
 Chính phái 
 8 
 112,486 
 0 
22
 Steven 
  Đàm Hoa Liên 
 136 
  
 Tà phái 
 7 
 179,906 
 0 
23
 Bendit 
  Đàm Hoa Liên 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 74,725 
 0 
24
 SaKuTaoRa 
  Đàm Hoa Liên 
 135 
  
 Chính phái 
 6 
 184,088 
 0 
25
 zZzWoangPhiu 
  Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 26,357 
 0