Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 LongCung 
 Cung Thủ 
 151 
 TaLinh  
 Tà phái 
 10 
 1,723,821 
 0 
2
 PhaLeTim 
 Cung Thủ 
 150 
 GoldKing  
 Chính phái 
 10 
 1,484,827 
 0 
3
 MadeInChina 
 Cung Thủ 
 149 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 9 
 1,516,324 
 0 
4
 Harley 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 790,988 
 0 
5
 zZzTieuQuyzZz 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 1,464,340 
 0 
6
 PatrjckJane 
 Cung Thủ 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 297,778 
 0 
7
 Cung9xx 
 Cung Thủ 
 141 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 9 
 105,213 
 0 
8
 SweetLove 
 Cung Thủ 
 139 
 GoldKing  
 Chính phái 
 8 
 175,342 
 0 
9
 chiton 
 Cung Thủ 
 138 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 442,508 
 0 
10
 oOoPhaThanoOo 
 Cung Thủ 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 266,831 
 0 
11
 QuyLun 
 Cung Thủ 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 12,225 
 0 
12
 NgaLoVE 
 Cung Thủ 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 2,945 
 0 
13
 ArVel 
 Cung Thủ 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 4,850 
 0 
14
 tinh4 
 Cung Thủ 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 660 
 0 
15
 MyLinh 
 Cung Thủ 
 86 
  
 Tà phái 
 4 
 38,185 
 0 
16
 dgrgdrtg 
 Cung Thủ 
 43 
  
 Chính phái 
 2 
 110 
 0 
17
 QuangNinh14 
 Cung Thủ 
 31 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 58,760 
 0 
18
 XuanNghiShop 
 Cung Thủ 
 28 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 82,520 
 0 
19
 HutMau 
 Cung Thủ 
 24 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 125 
 0 
20
 clone0 
 Cung Thủ 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 40,365 
 0 
21
 clone111 
 Cung Thủ 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 39,250 
 0 
22
 clone2222 
 Cung Thủ 
 20 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 37,535 
 0 
23
 XuanShop 
 Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
24
 TestGame 
 Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
25
 TD2222 
 Cung Thủ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0