Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 LongCung 
  Cung Thủ 
 152 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 10 
 1,690,626 
 0 
2
 PhaLeTim 
  Cung Thủ 
 151 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 10 
 1,562,035 
 0 
3
 JuDge 
  Cung Thủ 
 150 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 10 
 1,595,233 
 0 
4
 Harley 
  Cung Thủ 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 791,088 
 0 
5
 zZzTieuQuyzZz 
  Cung Thủ 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 1,464,775 
 0 
6
 PatrjckJane 
  Cung Thủ 
 143 
  
 Chính phái 
 9 
 297,778 
 0 
7
 SweetLove 
  Cung Thủ 
 143 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 282,322 
 0 
8
 Cung9xx 
  Cung Thủ 
 141 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 9 
 107,228 
 0 
9
 oOoPhaThanoOo 
  Cung Thủ 
 141 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 399,421 
 0 
10
 Valentino 
  Cung Thủ 
 140 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 88,745 
 0 
11
 ChienThanCung 
  Cung Thủ 
 138 
 DocLap  
 Tà phái 
 8 
 314,096 
 0 
12
 chiton 
  Cung Thủ 
 138 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 474,033 
 0 
13
 zTieuCungTaz 
  Cung Thủ 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 69,653 
 0 
14
 Chi2XaHoi 
  Cung Thủ 
 128 
  
 Chính phái 
 7 
 185,376 
 0 
15
 QuyLun 
  Cung Thủ 
 123 
  
 Tà phái 
 7 
 12,225 
 0 
16
 PandaHeo 
  Cung Thủ 
 123 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 7 
 12,026 
 0 
17
 MoMo 
  Cung Thủ 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 6,445 
 0 
18
 S2KyNiem 
  Cung Thủ 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 41,967 
 0 
19
 NgaLoVE 
  Cung Thủ 
 116 
  
 Chính phái 
 6 
 2,945 
 0 
20
 MyLinh 
  Cung Thủ 
 115 
  
 Tà phái 
 4 
 48,185 
 0 
21
 ArVel 
  Cung Thủ 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 4,865 
 0 
22
 OBOB4 
  Cung Thủ 
 107 
 GoldKing  
 Chính phái 
 5 
 950 
 0 
23
 LacTien 
  Cung Thủ 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 4,735 
 0 
24
 Punishment 
  Cung Thủ 
 103 
  
 Tà phái 
 5 
 1,495 
 0 
25
 xRem 
  Cung Thủ 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 3,060 
 0