Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
51
 LittleBoss 
  Đàm Hoa Liên 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 -58,575 
 0 
52
 xRickKy 
  Đàm Hoa Liên 
 108 
  
 Chính phái 
 5 
 12,075 
 0 
53
 S2Queen 
  Đàm Hoa Liên 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 105,963 
 0 
54
 S2Ghest 
  Đàm Hoa Liên 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 71,396 
 0 
55
 TaiHeo 
  Đàm Hoa Liên 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 2,865 
 0 
56
 Diep2Nuong 
  Đàm Hoa Liên 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 4,765 
 0 
57
 MeHoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 1,200 
 0 
58
 BaNoiHoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 1,225 
 0 
59
 Gghhhh 
  Đàm Hoa Liên 
 105 
  
 Chính phái 
 3 
 -52,395 
 0 
60
 Jacob 
  Đàm Hoa Liên 
 104 
 GoldKing  
 Chính phái 
 5 
 815 
 0 
61
 HoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 940 
 0 
62
 MinhNgoc 
  Đàm Hoa Liên 
 101 
  
 Chính phái 
 3 
 2,725 
 0 
63
 Nhocxinh 
  Đàm Hoa Liên 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 660 
 0 
64
 tinh02 
  Đàm Hoa Liên 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,210 
 0 
65
 tinh01 
  Đàm Hoa Liên 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,210 
 0 
66
 tinh03 
  Đàm Hoa Liên 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 1,195 
 0 
67
 LangTuDaoHoa 
  Đàm Hoa Liên 
 99 
  
 Tà phái 
 3 
 3,370 
 0 
68
 TanPhi 
  Đàm Hoa Liên 
 98 
  
 Tà phái 
 4 
 730 
 0 
69
 S2Gio 
  Đàm Hoa Liên 
 98 
  
 Tà phái 
 4 
 83,853 
 0 
70
 MovMov 
  Đàm Hoa Liên 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 540 
 0 
71
 dt1xJacob 
  Đàm Hoa Liên 
 85 
  
 Chính phái 
 4 
 290 
 0 
72
 KiemMa3 
  Đàm Hoa Liên 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 695 
 0 
73
 KiemMa1 
  Đàm Hoa Liên 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 700 
 0 
74
 KiemMa2 
  Đàm Hoa Liên 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 695 
 0 
75
 [DEL]YaanKov 
  Đàm Hoa Liên 
 83 
  
 Chính phái 
 2 
 545 
 0