Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
151
 HitXiKe 
  Thần Nữ 
 29 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
152
 ngocmai 
  Thần Nữ 
 26 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 680 
 0 
153
 ngoclan 
  Thần Nữ 
 25 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 715 
 0 
154
 [DEL]Metos 
  Thần Nữ 
 25 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
155
 ngocnu 
  Thần Nữ 
 25 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 705 
 0 
156
 BangAnh 
  Thần Nữ 
 21 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
157
 KimHeo 
  Thần Nữ 
 21 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 115 
 0 
158
 Mikuuuu 
  Thần Nữ 
 18 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
159
 tranthibong 
  Thần Nữ 
 18 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
160
 Anny 
  Thần Nữ 
 16 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
161
 ThanThanh 
  Thần Nữ 
 15 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
162
 [DEL]Dung 
  Thần Nữ 
 14 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
163
 asdsss 
  Thần Nữ 
 14 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 230 
 0 
164
 Gremory 
  Thần Nữ 
 14 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
165
 zzzz123 
  Thần Nữ 
 10 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 105 
 0 
166
 zDTHeo 
  Thần Nữ 
 10 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 220 
 0 
167
 tn003 
  Thần Nữ 
 10 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 225 
 0 
168
 GaiGoi 
  Thần Nữ 
 10 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
169
 zDTPeHeo 
  Thần Nữ 
 10 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 100 
 0 
170
 [DEL]ThanThai 
  Thần Nữ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
171
 stgedrrgdfg 
  Thần Nữ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
172
 Kokomi 
  Thần Nữ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
173
 MRFAGHA 
  Thần Nữ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0 
174
 ThanhNuuu 
  Thần Nữ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 105 
 0 
175
 235235 
  Thần Nữ 
 1 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 100 
 0