Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 VinhKa 
  Đao Khách 
 167 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 118,720 
  
2
 BladeSoul 
  Đao Khách 
 166 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 11 
 136,800 
  
3
 Ner0 
  Đao Khách 
 165 
 Pharaon  
 Tà phái 
 11 
 48,632 
  
4
 Imbz 
  Đao Khách 
 165 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,450,940 
  
5
 popi 
  Đao Khách 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 123,363 
  
6
 DaoKa 
  Đao Khách 
 163 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 130,390 
  
7
 EFGH 
  Đao Khách 
 163 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 124,032 
  
8
 ZXCV 
  Đao Khách 
 163 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 124,645 
  
9
 ABCD 
  Đao Khách 
 163 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 120,720 
  
10
 TuyetLinhHien 
  Đao Khách 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 91,022 
  
11
 khoadiepdao1 
  Đao Khách 
 163 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 116,562 
  
12
 Water 
  Đao Khách 
 162 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 93,459 
  
13
 CayTien3 
  Đao Khách 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 108,326 
  
14
 CayTien4 
  Đao Khách 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 117,523 
  
15
 Tonight 
  Đao Khách 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 154,100 
  
16
 khoadiepdao 
  Đao Khách 
 162 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 63,445 
  
17
 CayTien6 
  Đao Khách 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 105,405 
  
18
 CayTien5 
  Đao Khách 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 105,105 
  
19
 CayTien8 
  Đao Khách 
 162 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 102,670 
  
20
 CayTien9 
  Đao Khách 
 162 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 102,462 
  
21
 CayTien1 
  Đao Khách 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 106,975 
  
22
 0005 
  Đao Khách 
 161 
  
 Tà phái 
 11 
 163,867 
  
23
 BIDVBank 
  Đao Khách 
 161 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 263,868 
  
24
 Sena 
  Đao Khách 
 161 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 95,427 
  
25
 0004 
  Đao Khách 
 160 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 715,759