Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 Luta 
  Cầm Sư 
 165 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 11 
 1,531,246 
  
2
 NgocLaSat 
  Cầm Sư 
 159 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 10 
 173,223 
  
3
 CheThapCam 
  Cầm Sư 
 155 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 10 
 137,771 
  
4
 LucChiCamMa 
  Cầm Sư 
 153 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 10 
 104,497 
  
5
 1008 
  Cầm Sư 
 150 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 9 
 105,133 
  
6
 oFerrari 
  Cầm Sư 
 149 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 9 
 53,629 
  
7
 Ponic4 
  Cầm Sư 
 147 
 TamHop  
 Tà phái 
 9 
 206,406 
  
8
 BigDeff 
  Cầm Sư 
 145 
 SuperiorS  
 Chính phái 
 9 
 100,779 
  
9
 zTaiz04 
  Cầm Sư 
 142 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 9 
 82,270 
  
10
 MACI 
  Cầm Sư 
 141 
 Pharaon  
 Tà phái 
 9 
 131,174 
  
11
 TrjeuPhiYen 
  Cầm Sư 
 136 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 8 
 87,885 
  
12
 SongHyo 
  Cầm Sư 
 136 
 ThienCung  
 Chính phái 
 8 
 96,453 
  
13
 zCamY 
  Cầm Sư 
 135 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 123,874 
  
14
 Chi13 
  Cầm Sư 
 132 
 AnhEm  
 Tà phái 
 8 
 279,585 
  
15
 Goggle 
  Cầm Sư 
 129 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 7 
 34,472 
  
16
 CSxx33 
  Cầm Sư 
 128 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 7 
 75,507 
  
17
 LauThapCam 
  Cầm Sư 
 125 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 7 
 78,654 
  
18
 NhatKyTuyetCam 
  Cầm Sư 
 124 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 7 
 7,225 
  
19
 KamiBard 
  Cầm Sư 
 123 
 KAMI  
 Chính phái 
 7 
 67,800 
  
20
 XinGaCam 
  Cầm Sư 
 120 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 7 
 42,606 
  
21
 zzNozz 
  Cầm Sư 
 115 
  
 Chính phái 
 6 
 27,306 
  
22
 Elfie 
  Cầm Sư 
 115 
  
 Tà phái 
 6 
 49,370 
  
23
 Haebaragi 
  Cầm Sư 
 114 
  
 Chính phái 
 6 
 48,504 
  
24
 CamCu 
  Cầm Sư 
 114 
  
 Tà phái 
 6 
 21,970 
  
25
 CamSuZ 
  Cầm Sư 
 113 
  
 Tà phái 
 6 
 24,675