Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 Minn 
  Kiếm Khách 
 171 
 Pharaon  
 Tà phái 
 11 
 2,005,175 
  
2
 MasterYi 
  Kiếm Khách 
 170 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 1,499,398 
  
3
 KyoShin 
  Kiếm Khách 
 169 
 MysticClan  
 Chính phái 
 11 
 1,806,401 
  
4
 Lisa 
  Kiếm Khách 
 169 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,490,099 
  
5
 DocCoCuuKiem 
  Kiếm Khách 
 167 
 LuFamily  
 Chính phái 
 11 
 4,984,243 
  
6
 Maye 
  Kiếm Khách 
 164 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,121,144 
  
7
 HaVy 
  Kiếm Khách 
 163 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 1,535,559 
  
8
 Xin7M5 
  Kiếm Khách 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 808,092 
  
9
 KaybyMeee 
  Kiếm Khách 
 161 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 765,375 
  
10
 TamBietAnh 
  Kiếm Khách 
 156 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 10 
 351,465 
  
11
 KhoaDiep 
  Kiếm Khách 
 154 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 10 
 183,950 
  
12
 Taggle 
  Kiếm Khách 
 150 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 10 
 144,775 
  
13
 KiemChotDit 
  Kiếm Khách 
 150 
 SexGay  
 Tà phái 
 10 
 92,325 
  
14
 Angelboy 
  Kiếm Khách 
 148 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 9 
 357,785 
  
15
 Skadoosh 
  Kiếm Khách 
 146 
 BiaHoiHaNoi  
 Tà phái 
 9 
 153,355 
  
16
 Insomnia 
  Kiếm Khách 
 146 
 Solace  
 Tà phái 
 9 
 97,822 
  
17
 MeGi 
  Kiếm Khách 
 146 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 9 
 358,052 
  
18
 Purple 
  Kiếm Khách 
 145 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 107,115 
  
19
 BeGaSieuQuay 
  Kiếm Khách 
 142 
 CanThoGuild  
 Tà phái 
 9 
 111,620 
  
20
 xLuuBi 
  Kiếm Khách 
 141 
 ThucHanGuild  
 Chính phái 
 9 
 538,756 
  
21
 Stoneeee 
  Kiếm Khách 
 141 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 9 
 59,978 
  
22
 Green 
  Kiếm Khách 
 138 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 8 
 83,799 
  
23
 Dart 
  Kiếm Khách 
 137 
 indoFood  
 Tà phái 
 8 
 86,627 
  
24
 zkiemkhachz 
  Kiếm Khách 
 137 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 8 
 152,342 
  
25
 HyangLee 
  Kiếm Khách 
 137 
 Pharaon  
 Tà phái 
 8 
 145,406