Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 Twitter 
  Thích Khách 
 168 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 1,490,901 
  
2
 ThichDamLen 
  Thích Khách 
 167 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 136,795 
  
3
 NoPainNoGain 
  Thích Khách 
 166 
 Pharaon  
 Tà phái 
 11 
 975,732 
  
4
 Lily 
  Thích Khách 
 165 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,595,218 
  
5
 Shinigami 
  Thích Khách 
 163 
 MysticClan  
 Chính phái 
 11 
 428,514 
  
6
 ZCamXucZ 
  Thích Khách 
 163 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 11 
 221,436 
  
7
 HacDietDeVuong 
  Thích Khách 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 106,169 
  
8
 Kuromi 
  Thích Khách 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 269,310 
  
9
 ThichChotLen 
  Thích Khách 
 161 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 392,444 
  
10
 ThatHao 
  Thích Khách 
 159 
 SuperiorS  
 Chính phái 
 10 
 217,320 
  
11
 Shaco 
  Thích Khách 
 158 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 10 
 618,711 
  
12
 ConMeBan 
  Thích Khách 
 156 
 Pharaon  
 Tà phái 
 10 
 445,095 
  
13
 StingDau 
  Thích Khách 
 154 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 10 
 655,215 
  
14
 LeePhuong3 
  Thích Khách 
 154 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 10 
 168,747 
  
15
 3RiTo 
  Thích Khách 
 150 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 10 
 193,475 
  
16
 BoChapHet 
  Thích Khách 
 150 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 10 
 214,042 
  
17
 oBUGATTIo 
  Thích Khách 
 149 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 9 
 88,755 
  
18
 NinChinh 
  Thích Khách 
 148 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 9 
 118,932 
  
19
 DungCP 
  Thích Khách 
 148 
 indoFood  
 Tà phái 
 9 
 128,586 
  
20
 Ponic5 
  Thích Khách 
 146 
 TamHop  
 Tà phái 
 9 
 157,687 
  
21
 xxxbixxx 
  Thích Khách 
 143 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 9 
 116,695 
  
22
 TuPham 
  Thích Khách 
 142 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 9 
 143,458 
  
23
 GoogleNo1 
  Thích Khách 
 142 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 9 
 72,113 
  
24
 Marko 
  Thích Khách 
 139 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 8 
 197,664 
  
25
 zRedz 
  Thích Khách 
 138 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 8 
 94,546