Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 SaberRanger 
  Cung Thủ 
 166 
 MysticClan  
 Chính phái 
 11 
 377,791 
  
2
 LinhNhi 
  Cung Thủ 
 163 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 848,093 
  
3
 HPBxThienAnh 
  Cung Thủ 
 159 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 10 
 94,015 
  
4
 JuMong 
  Cung Thủ 
 156 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 10 
 361,767 
  
5
 Mediodas 
  Cung Thủ 
 156 
 Pharaon  
 Tà phái 
 10 
 1,143,673 
  
6
 Thantien 
  Cung Thủ 
 155 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 10 
 595,982 
  
7
 MyMi 
  Cung Thủ 
 151 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 10 
 288,729 
  
8
 DungGundxx 
  Cung Thủ 
 148 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 9 
 117,173 
  
9
 KillerLeader 
  Cung Thủ 
 148 
 SexGay  
 Tà phái 
 9 
 93,853 
  
10
 Cheo 
  Cung Thủ 
 146 
 Love  
 Chính phái 
 9 
 96,201 
  
11
 HongKy 
  Cung Thủ 
 145 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 9 
 177,189 
  
12
 QuynhAnh 
  Cung Thủ 
 144 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 9 
 164,689 
  
13
 BeGaiNhaNgheo 
  Cung Thủ 
 142 
 CongNhan  
 Chính phái 
 9 
 111,085 
  
14
 GameFake3 
  Cung Thủ 
 142 
 HuuQuyen  
 Tà phái 
 9 
 233,865 
  
15
 CaMap 
  Cung Thủ 
 140 
 indoFood  
 Tà phái 
 9 
 169,145 
  
16
 Dort 
  Cung Thủ 
 138 
 indoFood  
 Tà phái 
 8 
 87,639 
  
17
 BaVuongCung 
  Cung Thủ 
 138 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 8 
 102,423 
  
18
 ChienThan 
  Cung Thủ 
 137 
 Pharaon  
 Tà phái 
 8 
 9,719 
  
19
 NupLum 
  Cung Thủ 
 135 
 Pharaon  
 Tà phái 
 8 
 85,721 
  
20
 zCung 
  Cung Thủ 
 135 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 8 
 98,753 
  
21
 Wiiibu 
  Cung Thủ 
 134 
 SanFrancisco  
 Tà phái 
 8 
 73,308 
  
22
 YKienLenPhuong 
  Cung Thủ 
 134 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 8 
 69,108 
  
23
 thuocla 
  Cung Thủ 
 133 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 83,149 
  
24
 CungZ 
  Cung Thủ 
 131 
 TaPhai  
 Tà phái 
 8 
 84,893 
  
25
 bow1405 
  Cung Thủ 
 131 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 8 
 901,877