Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 NickNeeee 
  Đàm Hoa Liên 
 166 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,517,583 
  
2
 SaberGojo 
  Đàm Hoa Liên 
 162 
 MysticClan  
 Chính phái 
 11 
 161,128 
  
3
 GiaHan 
  Đàm Hoa Liên 
 159 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 10 
 101,740 
  
4
 BLueAsh 
  Đàm Hoa Liên 
 155 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 10 
 126,461 
  
5
 HuyetBandNick 
  Đàm Hoa Liên 
 155 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 10 
 161,864 
  
6
 haothien 
  Đàm Hoa Liên 
 154 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 10 
 182,654 
  
7
 LeePhuong4 
  Đàm Hoa Liên 
 154 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 10 
 123,165 
  
8
 KhaiCa 
  Đàm Hoa Liên 
 152 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 10 
 168,715 
  
9
 ThuyNTK 
  Đàm Hoa Liên 
 151 
 SanFrancisco  
 Tà phái 
 10 
 166,674 
  
10
 xDungGundx 
  Đàm Hoa Liên 
 150 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 10 
 120,769 
  
11
 Diane 
  Đàm Hoa Liên 
 148 
 Pharaon  
 Tà phái 
 9 
 606,893 
  
12
 HHCC 
  Đàm Hoa Liên 
 148 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 9 
 178,549 
  
13
 Lotus 
  Đàm Hoa Liên 
 147 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 9 
 55,526 
  
14
 Balenciaga 
  Đàm Hoa Liên 
 147 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 9 
 66,513 
  
15
 Anh3BanPho 
  Đàm Hoa Liên 
 144 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 9 
 113,853 
  
16
 DHLTa 
  Đàm Hoa Liên 
 139 
 TamHop  
 Tà phái 
 8 
 365,466 
  
17
 Billyz 
  Đàm Hoa Liên 
 139 
  
 Chính phái 
 8 
 84,624 
  
18
 MaKiemLong 
  Đàm Hoa Liên 
 138 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 8 
 117,297 
  
19
 EmBayLak 
  Đàm Hoa Liên 
 138 
 SanFrancisco  
 Tà phái 
 8 
 64,203 
  
20
 TanSatGold 
  Đàm Hoa Liên 
 138 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 8 
 72,564 
  
21
 zHoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 137 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 8 
 58,787 
  
22
 LeeSoun 
  Đàm Hoa Liên 
 136 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 8 
 112,986 
  
23
 Lisbon 
  Đàm Hoa Liên 
 136 
 indoFood  
 Tà phái 
 8 
 76,663 
  
24
 HoaLacLoi 
  Đàm Hoa Liên 
 134 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 8 
 67,214 
  
25
 24hkotamDT1 
  Đàm Hoa Liên 
 129 
  
 Chính phái 
 7 
 46,030