Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 Daddy 
  Hàn Bảo Quân 
 166 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 164,334 
  
2
 SityRed03 
  Hàn Bảo Quân 
 166 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 11 
 53,033 
  
3
 Lapaloma 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 11 
 136,008 
  
4
 HanTuongHuu 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 824,758 
  
5
 Neji 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,771,442 
  
6
 hbqq 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 1,022,703 
  
7
 Riven 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 113,015 
  
8
 4videos 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 11 
 717,587 
  
9
 0009 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 186,090 
  
10
 Garen 
  Hàn Bảo Quân 
 164 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 109,260 
  
11
 JIYeon 
  Hàn Bảo Quân 
 164 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 147,525 
  
12
 ZaZa 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 132,060 
  
13
 SunsetGlow 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 87,808 
  
14
 poca 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 116,521 
  
15
 Amily 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 122,830 
  
16
 34zdrs 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 119,720 
  
17
 Hulk 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 116,155 
  
18
 Iron 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 115,985 
  
19
 3XNXXchamCOM 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 11 
 153,110 
  
20
 10CamPuChia 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 149,088 
  
21
 2NamTaXVideo 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 11 
 203,574 
  
22
 11JAPAN 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 11 
 146,505 
  
23
 HoangKim 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 143,392 
  
24
 Anh2XiTeen 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 11 
 128,713 
  
25
 SityRed02 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 11 
 76,319