Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 KyoSerina 
  Đại Phu 
 165 
 MysticClan  
 Chính phái 
 11 
 259,005 
  
2
 KimHien 
  Đại Phu 
 165 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 131,545 
  
3
 Buffer 
  Đại Phu 
 165 
 Pharaon  
 Tà phái 
 11 
 125,695 
  
4
 BuffLose 
  Đại Phu 
 164 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 149,335 
  
5
 JENNlE 
  Đại Phu 
 163 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 262,174 
  
6
 HoaHoaTienTu 
  Đại Phu 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 230,687 
  
7
 pupu 
  Đại Phu 
 162 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 135,464 
  
8
 Vigrin 
  Đại Phu 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 280,748 
  
9
 QuanXipHong 
  Đại Phu 
 162 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 167,812 
  
10
 1Xvideo 
  Đại Phu 
 162 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 11 
 93,230 
  
11
 Hela 
  Đại Phu 
 162 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 117,035 
  
12
 TanNVX 
  Đại Phu 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 113,341 
  
13
 CayTien2 
  Đại Phu 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 110,555 
  
14
 GauCon 
  Đại Phu 
 161 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 79,990 
  
15
 LeGiang 
  Đại Phu 
 161 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 108,753 
  
16
 HoaDa 
  Đại Phu 
 160 
 SanFrancisco  
 Tà phái 
 11 
 264,250 
  
17
 BSThuY 
  Đại Phu 
 160 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 11 
 119,570 
  
18
 HPBxThienBao 
  Đại Phu 
 160 
 AnhEm  
 Tà phái 
 9 
 116,745 
  
19
 Thatphu 
  Đại Phu 
 159 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 10 
 158,566 
  
20
 Keera 
  Đại Phu 
 159 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 10 
 117,554 
  
21
 meocontapboi 
  Đại Phu 
 159 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 9 
 88,061 
  
22
 DaiHao 
  Đại Phu 
 159 
 SuperiorS  
 Chính phái 
 10 
 112,965 
  
23
 Pitt 
  Đại Phu 
 158 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 10 
 156,143 
  
24
 ZCamDongZ 
  Đại Phu 
 158 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 10 
 150,821 
  
25
 Nami 
  Đại Phu 
 155 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 10 
 272,805