Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 KaKa 
  Tử Hào 
 167 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 152,391 
  
2
 SaberSpearman 
  Tử Hào 
 167 
 MysticClan  
 Chính phái 
 11 
 1,365,427 
  
3
 MHFams1 
  Tử Hào 
 165 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 147,678 
  
4
 ChuBaThong 
  Tử Hào 
 164 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,468,267 
  
5
 Sunny 
  Tử Hào 
 163 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 117,361 
  
6
 GiaKhang 
  Tử Hào 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 130,487 
  
7
 NgaoThienLong 
  Tử Hào 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,490,396 
  
8
 JPSBAKERY 
  Tử Hào 
 162 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 93,740 
  
9
 pepe 
  Tử Hào 
 162 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 135,081 
  
10
 SiuNhanXanh 
  Tử Hào 
 162 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 250,800 
  
11
 pjpj 
  Tử Hào 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 110,249 
  
12
 TANHOANGTHIEN 
  Tử Hào 
 161 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 282,628 
  
13
 SiuNhanGao 
  Tử Hào 
 161 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 171,816 
  
14
 pcpc 
  Tử Hào 
 161 
  
 Tà phái 
 11 
 85,863 
  
15
 TuHa0 
  Tử Hào 
 160 
 SuperiorS  
 Chính phái 
 11 
 253,479 
  
16
 TamHao 
  Tử Hào 
 159 
 SuperiorS  
 Chính phái 
 10 
 127,929 
  
17
 NhiHao 
  Tử Hào 
 159 
 SuperiorS  
 Chính phái 
 10 
 124,962 
  
18
 Nguyen2 
  Tử Hào 
 154 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 10 
 169,772 
  
19
 Saiboz 
  Tử Hào 
 154 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 10 
 90,847 
  
20
 VIRIUS 
  Tử Hào 
 152 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 10 
 166,992 
  
21
 Chu9Gara 
  Tử Hào 
 151 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 10 
 96,205 
  
22
 Stral 
  Tử Hào 
 150 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 10 
 121,021 
  
23
 GaeBolg 
  Tử Hào 
 149 
 Solace  
 Tà phái 
 9 
 172,346 
  
24
 MHFams3 
  Tử Hào 
 147 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 9 
 181,213 
  
25
 Drake 
  Tử Hào 
 147 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 9 
 73,192