Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Cấp
T.chức
Võ huân
Môn phái
1
  R0SE 
 174 
 11 
 5,195,802 
 MysticClan  
2
  HyLien 
 174 
 11 
 4,862,985 
 LoveHouse  
3
  ThichKhach 
 170 
 11 
 697,630 
 HacPhongBang  
4
  Mikado 
 170 
 11 
 450,077 
 MysticClan  
5
  Bopku2xi 
 168 
 11 
 153,065 
 FWBHouse  
6
  Trunks 
 168 
 11 
 277,174 
 DeVuongCung  
7
  Ayra 
 167 
 11 
 178,859 
 SexGay  
8
  BullShark 
 166 
 11 
 779,888 
 HacPhongBang  
9
  LinhDanhThue3 
 160 
 11 
 165,418 
 HuyenBot  
10
  Shi79 
 160 
 11 
 1,410,668 
 Pharaon  
11
  MayHoiLamGj 
 160 
 11 
 202,531 
 HuyenBot  
12
  Aarya 
 158 
 10 
 109,840 
 FWBHouse  
13
  GraceChowww 
 157 
 10 
 159,681 
 HuyenBot  
14
  LinhDanhThue2 
 155 
 10 
 144,066 
 HuyenBot  
15
  ZOneTowTreeZ 
 154 
 10 
 81,990 
 HacXiGuild  
16
  TieuDieuYen 
 153 
 10 
 583,080 
 HuyenBot  
17
  Pipi 
 146 
 9 
 94,037 
 Love  
18
  MACA 
 141 
 9 
 101,978 
 Pharaon  
19
  xHoangTrung 
 140 
 9 
 113,081 
 ThucHanGuild  
20
  GreenTea 
 139 
 8 
 81,367 
 - - - 
21
  MaiDuTuyen 
 134 
 8 
 125,306 
 Love  
22
  DamCungDay 
 133 
 8 
 98,012 
 - - - 
23
  KaybyMee 
 130 
 8 
 12,162 
 MixiGaming  
24
  Nett 
 125 
 7 
 125,939 
 MalibuClub  
25
  1PhatXuyenTrim 
 124 
 7 
 52,985 
 - - -