Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 R0SE 
  Mai Liễu Chân 
 167 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 2,556,696 
  
2
 BullShark 
  Mai Liễu Chân 
 166 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 779,888 
  
3
 HyLien 
  Mai Liễu Chân 
 166 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 11 
 762,582 
  
4
 ThichKhach 
  Mai Liễu Chân 
 166 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 585,314 
  
5
 Mikado 
  Mai Liễu Chân 
 162 
 MysticClan  
 Chính phái 
 11 
 364,627 
  
6
 DeepSea 
  Mai Liễu Chân 
 161 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 187,923 
  
7
 Shi79 
  Mai Liễu Chân 
 160 
 Pharaon  
 Tà phái 
 11 
 1,403,403 
  
8
 Ayra 
  Mai Liễu Chân 
 159 
 SexGay  
 Tà phái 
 10 
 118,604 
  
9
 Bopku2xi 
  Mai Liễu Chân 
 158 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 10 
 92,010 
  
10
 LinhDanhThue 
  Mai Liễu Chân 
 153 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 10 
 133,353 
  
11
 LinhDanhThue2 
  Mai Liễu Chân 
 153 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 10 
 123,001 
  
12
 LinhDanhThue3 
  Mai Liễu Chân 
 152 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 10 
 122,713 
  
13
 LinhDanhThue4 
  Mai Liễu Chân 
 152 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 10 
 122,006 
  
14
 Pipi 
  Mai Liễu Chân 
 146 
 Love  
 Chính phái 
 9 
 94,037 
  
15
 Aarya 
  Mai Liễu Chân 
 145 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 9 
 50,085 
  
16
 MACA 
  Mai Liễu Chân 
 141 
 Pharaon  
 Tà phái 
 9 
 100,543 
  
17
 xHoangTrung 
  Mai Liễu Chân 
 139 
 ThucHanGuild  
 Chính phái 
 8 
 108,726 
  
18
 GreenTea 
  Mai Liễu Chân 
 139 
  
 Chính phái 
 8 
 81,367 
  
19
 MaiDuTuyen 
  Mai Liễu Chân 
 134 
 Love  
 Chính phái 
 8 
 110,181 
  
20
 DamCungDay 
  Mai Liễu Chân 
 133 
  
 Tà phái 
 8 
 98,012 
  
21
 KaybyMee 
  Mai Liễu Chân 
 130 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 8 
 12,162 
  
22
 ZOneTowTreeZ 
  Mai Liễu Chân 
 129 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 7 
 22,955 
  
23
 Nett 
  Mai Liễu Chân 
 125 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 7 
 125,939 
  
24
 Unikey 
  Mai Liễu Chân 
 124 
  
 Tà phái 
 7 
 475 
  
25
 zMinhDang7z 
  Mai Liễu Chân 
 119 
 HaNoiGuild  
 Tà phái 
 6 
 24,835