Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Cấp
T.chức
Võ huân
Môn phái
1
  SamSamHamAn 
 172 
 11 
 111,458 
 HacPhongBang  
2
  Balikem 
 172 
 11 
 171,578 
 BatOnTeam  
3
  TuHaMaNu 
 172 
 11 
 175,696 
 LoveHouse  
4
  0000 
 171 
 11 
 263,631 
 BatOnTeam  
5
  SaberMigo 
 171 
 11 
 157,477 
 HacXiGuild  
6
  Smile 
 171 
 11 
 122,792 
 MalibuClub  
7
  MeoMeoMeo 
 170 
 11 
 153,741 
 MysticClan  
8
  MHFams4 
 170 
 11 
 209,360 
 MalibuClub  
9
  llThanNu6ll 
 169 
 11 
 169,826 
 HighEndClub  
10
  1002 
 169 
 11 
 212,836 
 LoveHouse  
11
  Poison 
 169 
 11 
 176,237 
 HighEndClub  
12
  Tomorow 
 169 
 11 
 142,358 
 FWBHouse  
13
  0111 
 168 
 11 
 248,323 
 LoveHouse  
14
  VanAnh 
 168 
 11 
 143,671 
 FWBHouse  
15
  Yuta 
 168 
 11 
 249,847 
 MalibuClub  
16
  plpl 
 168 
 11 
 299,980 
 FWBHouse  
17
  Avril 
 168 
 11 
 151,277 
 LoveHouse  
18
  Ella 
 168 
 11 
 137,934 
 HuyenBot  
19
  3ThanNu 
 168 
 11 
 285,783 
 DeVuongCung  
20
  HPBxThienAn 
 168 
 11 
 173,970 
 DeVuongCung  
21
  Bella 
 168 
 11 
 125,943 
 HuyenBot  
22
  BlackCat 
 168 
 11 
 173,782 
 MalibuClub  
23
  dinhvan5 
 167 
 11 
 113,413 
 CuiBapGuild  
24
  llThanNu7ll 
 167 
 11 
 162,485 
 FWBHouse  
25
  HDBank 
 167 
 11 
 143,760 
 HighEndClub