Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 SamSamHamAn 
  Thần Nữ 
 166 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 63,148 
  
2
 Balikem 
  Thần Nữ 
 166 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 11 
 122,898 
  
3
 0000 
  Thần Nữ 
 166 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 215,346 
  
4
 SaberMigo 
  Thần Nữ 
 165 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 11 
 108,697 
  
5
 LyIy 
  Thần Nữ 
 165 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,052,777 
  
6
 TuHaMaNu 
  Thần Nữ 
 165 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 105,001 
  
7
 Poison 
  Thần Nữ 
 165 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 120,099 
  
8
 Smile 
  Thần Nữ 
 165 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 74,792 
  
9
 MHFams4 
  Thần Nữ 
 164 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 161,065 
  
10
 1002 
  Thần Nữ 
 164 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 164,901 
  
11
 0111 
  Thần Nữ 
 164 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 199,663 
  
12
 llThanNu6ll 
  Thần Nữ 
 163 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 121,411 
  
13
 Danisa 
  Thần Nữ 
 163 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 178,491 
  
14
 Tomorow 
  Thần Nữ 
 163 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 93,888 
  
15
 HDBank 
  Thần Nữ 
 163 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 96,840 
  
16
 MHFams5 
  Thần Nữ 
 163 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 141,711 
  
17
 dinhvan5 
  Thần Nữ 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 66,678 
  
18
 plpl 
  Thần Nữ 
 163 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 252,885 
  
19
 Wonder 
  Thần Nữ 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 128,794 
  
20
 Nasta 
  Thần Nữ 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 113,725 
  
21
 Wanda 
  Thần Nữ 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 118,341 
  
22
 3ThanNu 
  Thần Nữ 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 241,035 
  
23
 MeoMeoMeo 
  Thần Nữ 
 162 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 11 
 139,961 
  
24
 Yuta 
  Thần Nữ 
 162 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 201,247 
  
25
 VanAnh 
  Thần Nữ 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 86,261