Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 FunnyPig 
  Quyền Sư 
 165 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 1,474,625 
  
2
 DamVoMom 
  Quyền Sư 
 154 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 10 
 347,161 
  
3
 Cloudy 
  Quyền Sư 
 138 
 TeamTauHai  
 Chính phái 
 8 
 197,641 
  
4
 Erza 
  Quyền Sư 
 137 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 8 
 60,012 
  
5
 TruongPhong 
  Quyền Sư 
 136 
 indoFood  
 Tà phái 
 8 
 93,650 
  
6
 SupperHair 
  Quyền Sư 
 136 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 8 
 45,617 
  
7
 DamCCMM 
  Quyền Sư 
 126 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 7 
 56,685 
  
8
 Giatuvukhi 
  Quyền Sư 
 120 
 BMTgroup  
 Tà phái 
 7 
 64,419 
  
9
 ToChaLeThien 
  Quyền Sư 
 116 
 KeoTeam  
 Chính phái 
 6 
 18,905 
  
10
 LIEULIEU 
  Quyền Sư 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 29,390 
  
11
 Nhox 
  Quyền Sư 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 29,810 
  
12
 [DEL]DiuTran 
  Quyền Sư 
 111 
  
 Tà phái 
 6 
 9,920 
  
13
 Nick 
  Quyền Sư 
 109 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 5 
 7,491 
  
14
 OnePuch 
  Quyền Sư 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 26,810 
  
15
 AnhTroc 
  Quyền Sư 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 12,585 
  
16
 KamiFighter 
  Quyền Sư 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 17,725 
  
17
 Tesla 
  Quyền Sư 
 99 
  
 Chính phái 
 4 
 5,475 
  
18
 Inno 
  Quyền Sư 
 98 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 4 
 4,390 
  
19
 ThieuGia 
  Quyền Sư 
 94 
 ThienCung  
 Chính phái 
 4 
 20,525 
  
20
 KumaKumaBear 
  Quyền Sư 
 94 
 AriaCompany  
 Chính phái 
 4 
 9,050 
  
21
 [DEL]NVatNguyHiem 
  Quyền Sư 
 93 
  
 Tà phái 
 4 
 7,390 
  
22
 SLim 
  Quyền Sư 
 93 
  
 Tà phái 
 4 
 4,960 
  
23
 333333333 
  Quyền Sư 
 89 
  
 Tà phái 
 4 
 3,590 
  
24
 BachThienQuyen 
  Quyền Sư 
 83 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 4 
 475 
  
25
 DuyNgaDocTon 
  Quyền Sư 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 2,600