Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
1
 VoTinhThuongT 
  Thương Hào 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 88,815 
  
2
 Evan 
  Thương Hào 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,543,216 
  
3
 zRynsKun 
  Thương Hào 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 234,564 
  
4
 ConNhaNguoiTa 
  Thương Hào 
 160 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 10 
 90,166 
  
5
 Gara 
  Thương Hào 
 156 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 10 
 286,485 
  
6
 TamBietEm 
  Thương Hào 
 156 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 10 
 321,842 
  
7
 ThuongTieuHan 
  Thương Hào 
 156 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 10 
 174,058 
  
8
 PhongLinh 
  Thương Hào 
 150 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 10 
 108,544 
  
9
 GundxDung 
  Thương Hào 
 149 
 indoFood  
 Tà phái 
 9 
 123,153 
  
10
 20NghinVND 
  Thương Hào 
 147 
 Pharaon  
 Tà phái 
 9 
 212,934 
  
11
 MinhDuc 
  Thương Hào 
 147 
 HaNoiGuild  
 Tà phái 
 9 
 232,350 
  
12
 Tiger 
  Thương Hào 
 146 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 9 
 170,566 
  
13
 huuquyen92 
  Thương Hào 
 144 
 BiaHoiHaNoi  
 Tà phái 
 9 
 184,522 
  
14
 zzzThichzzz 
  Thương Hào 
 143 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 9 
 117,014 
  
15
 MienTayQueToi 
  Thương Hào 
 142 
 CongNhan  
 Chính phái 
 9 
 118,725 
  
16
 o0oTDZo0o 
  Thương Hào 
 141 
  
 Chính phái 
 9 
 95,145 
  
17
 Dat1 
  Thương Hào 
 140 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 9 
 129 
  
18
 Achilles 
  Thương Hào 
 139 
 DiHoaFamily  
 Tà phái 
 8 
 188,188 
  
19
 NguyenVanQuy 
  Thương Hào 
 138 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 8 
 123,295 
  
20
 TamHonVuiVe 
  Thương Hào 
 136 
 ThucHanGuild  
 Chính phái 
 8 
 60,801 
  
21
 KimNganHoa 
  Thương Hào 
 136 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 8 
 22,167 
  
22
 HACLA 
  Thương Hào 
 136 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 8 
 59,435 
  
23
 TaoSS 
  Thương Hào 
 135 
 SuperiorS  
 Chính phái 
 8 
 71,351 
  
24
 Ferari 
  Thương Hào 
 134 
 DiHoaFamily  
 Tà phái 
 8 
 59,873 
  
25
 Marino 
  Thương Hào 
 134 
 DiHoaFamily  
 Tà phái 
 8 
 58,521