Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
451
 BBBaoBao 
  Thương Hào 
 126 
 SaDecGuild  
 Tà phái 
 7 
 19,385 
 0 
452
 LandArch 
  Kiếm Khách 
 126 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 7 
 32,605 
 0 
453
 TuanKiet 
  Đại Phu 
 126 
 SaDecGuild  
 Tà phái 
 7 
 20,275 
 0 
454
 BBBBBAO 
  Tử Hào 
 126 
 SaDecGuild  
 Tà phái 
 7 
 19,485 
 0 
455
 EmNeAnhOi 
  Đại Phu 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 27,305 
 0 
456
 BaoBao 
  Đao Khách 
 126 
 SaDecGuild  
 Tà phái 
 7 
 19,890 
 0 
457
 ThitBaRoi 
  Cung Thủ 
 126 
 SaDecGuild  
 Tà phái 
 7 
 22,150 
 0 
458
 MaiVy 
  Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 15,180 
 0 
459
 HaLan 
  Đại Phu 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 10,185 
 0 
460
 ChemPhe 
  Đao Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 49,045 
 0 
461
 TueLam 
  Diệu Yến 
 126 
  
 Chính phái 
 5 
 76,257 
 0 
462
 CungTan 
  Diệu Yến 
 126 
  
 Tà phái 
 5 
 48,715 
 0 
463
 CuDeAnhLo 
  Tử Hào 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 150,775 
 0 
464
 ToCuDa 
  Tử Hào 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 122,334 
 0 
465
 PhuQuan 
  Đại Phu 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 19,405 
 0 
466
 GoMuGoMuNo 
  Tử Hào 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 158,223 
 0 
467
 LongTru 
  Đàm Hoa Liên 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 6,540 
 0 
468
 Violet 
  Diệu Yến 
 126 
  
 Chính phái 
 5 
 52,800 
 0 
469
 xxxxx 
  Thích Khách 
 126 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 7 
 28,819 
 0 
470
 S2Yeu11S2 
  Đao Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 7 
 86,800 
 0 
471
 SieuNhanTim 
  Đao Khách 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 120,855 
 0 
472
 SieuNhanHong 
  Đao Khách 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 120,019 
 0 
473
 HacPhong 
  Đao Khách 
 126 
  
 Tà phái 
 5 
 104,410 
 0 
474
 LuXuRy 
  Đao Khách 
 126 
  
 Chính phái 
 7 
 157,655 
 0 
475
 Soul 
  Tử Hào 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 63,864 
 0