Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
26
 Lily 
  Thích Khách 
 165 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,595,218 
  
27
 SaberMigo 
  Thần Nữ 
 165 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 11 
 108,692 
  
28
 MHFams1 
  Tử Hào 
 165 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 147,693 
  
29
 HanTuongHuu 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 824,758 
  
30
 LyIy 
  Thần Nữ 
 165 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,052,777 
  
31
 FunnyPig 
  Quyền Sư 
 165 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 1,474,625 
  
32
 Imbz 
  Đao Khách 
 165 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,450,940 
  
33
 KyoSerina 
  Đại Phu 
 165 
 MysticClan  
 Chính phái 
 11 
 259,025 
  
34
 KimHien 
  Đại Phu 
 165 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 131,565 
  
35
 Neji 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,771,442 
  
36
 hbqq 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 1,022,703 
  
37
 Buffer 
  Đại Phu 
 165 
 Pharaon  
 Tà phái 
 11 
 125,715 
  
38
 TuHaMaNu 
  Thần Nữ 
 165 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 105,001 
  
39
 Poison 
  Thần Nữ 
 165 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 120,099 
  
40
 Riven 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 113,020 
  
41
 Smile 
  Thần Nữ 
 165 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 74,792 
  
42
 4videos 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 11 
 717,587 
  
43
 Luta 
  Cầm Sư 
 165 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 11 
 1,531,246 
  
44
 0009 
  Hàn Bảo Quân 
 165 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 186,095 
  
45
 MHFams4 
  Thần Nữ 
 164 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 161,065 
  
46
 1002 
  Thần Nữ 
 164 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 164,901 
  
47
 Maye 
  Kiếm Khách 
 164 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,121,144 
  
48
 ChuBaThong 
  Tử Hào 
 164 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,468,282 
  
49
 Garen 
  Hàn Bảo Quân 
 164 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 109,265 
  
50
 BuffLose 
  Đại Phu 
 164 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 149,355