Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
101
 Kuromi 
  Thích Khách 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 269,305 
  
102
 CayTien4 
  Đao Khách 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 117,518 
  
103
 HoangKim 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 143,357 
  
104
 pepe 
  Tử Hào 
 162 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 135,061 
  
105
 Yuta 
  Thần Nữ 
 162 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 201,207 
  
106
 1Xvideo 
  Đại Phu 
 162 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 11 
 93,215 
  
107
 Tonight 
  Đao Khách 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 154,090 
  
108
 Anh2XiTeen 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 11 
 128,683 
  
109
 SityRed02 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 HuyenBot  
 Chính phái 
 11 
 76,319 
  
110
 Evan 
  Thương Hào 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,543,216 
  
111
 Kurobi 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 112,651 
  
112
 khoadiepdao 
  Đao Khách 
 162 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 63,445 
  
113
 VanAnh 
  Thần Nữ 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 86,226 
  
114
 Hela 
  Đại Phu 
 162 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 117,020 
  
115
 TanNVX 
  Đại Phu 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 113,326 
  
116
 CayTien2 
  Đại Phu 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 110,540 
  
117
 CayTien6 
  Đao Khách 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 105,400 
  
118
 Tinder 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 173,403 
  
119
 HPBxThienAn 
  Thần Nữ 
 162 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 124,173 
  
120
 SiuNhanXanh 
  Tử Hào 
 162 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 250,795 
  
121
 CayTien5 
  Đao Khách 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 105,100 
  
122
 5PhimSex 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 81,053 
  
123
 SaberGojo 
  Đàm Hoa Liên 
 162 
 MysticClan  
 Chính phái 
 11 
 161,108 
  
124
 pjpj 
  Tử Hào 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 110,229 
  
125
 CayTien8 
  Đao Khách 
 162 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 102,660