Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
51
 0111 
  Thần Nữ 
 164 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 199,653 
  
52
 JIYeon 
  Hàn Bảo Quân 
 164 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 147,520 
  
53
 popi 
  Đao Khách 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 123,383 
  
54
 ZaZa 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 132,050 
  
55
 llThanNu6ll 
  Thần Nữ 
 163 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 121,401 
  
56
 SunsetGlow 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 87,803 
  
57
 Shinigami 
  Thích Khách 
 163 
 MysticClan  
 Chính phái 
 11 
 428,539 
  
58
 poca 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 116,511 
  
59
 Sunny 
  Tử Hào 
 163 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 117,361 
  
60
 Danisa 
  Thần Nữ 
 163 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 178,491 
  
61
 DaoKa 
  Đao Khách 
 163 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 130,410 
  
62
 EFGH 
  Đao Khách 
 163 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 124,052 
  
63
 ZXCV 
  Đao Khách 
 163 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 124,660 
  
64
 JENNlE 
  Đại Phu 
 163 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 262,179 
  
65
 Amily 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 122,820 
  
66
 34zdrs 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 119,710 
  
67
 Tomorow 
  Thần Nữ 
 163 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 93,873 
  
68
 ABCD 
  Đao Khách 
 163 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 120,735 
  
69
 HoaHoaTienTu 
  Đại Phu 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 230,697 
  
70
 ZCamXucZ 
  Thích Khách 
 163 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 11 
 221,461 
  
71
 HDBank 
  Thần Nữ 
 163 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 96,825 
  
72
 VoTinhThuongT 
  Thương Hào 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 88,800 
  
73
 HacDietDeVuong 
  Thích Khách 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 106,189 
  
74
 LinhNhi 
  Cung Thủ 
 163 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 848,088 
  
75
 TuyetLinhHien 
  Đao Khách 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 91,042