Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
76
 MHFams5 
  Thần Nữ 
 163 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 141,711 
  
77
 dinhvan5 
  Thần Nữ 
 163 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 66,653 
  
78
 Hulk 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 116,135 
  
79
 Iron 
  Hàn Bảo Quân 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 115,965 
  
80
 plpl 
  Thần Nữ 
 163 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 252,860 
  
81
 khoadiepdao1 
  Đao Khách 
 163 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 116,562 
  
82
 Wonder 
  Thần Nữ 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 128,769 
  
83
 Nasta 
  Thần Nữ 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 113,700 
  
84
 Wanda 
  Thần Nữ 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 118,321 
  
85
 3ThanNu 
  Thần Nữ 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 241,010 
  
86
 GiaKhang 
  Tử Hào 
 163 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 130,477 
  
87
 HaVy 
  Kiếm Khách 
 163 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 1,535,529 
  
88
 NgaoThienLong 
  Tử Hào 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 1,490,391 
  
89
 pupu 
  Đại Phu 
 162 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 11 
 135,464 
  
90
 3XNXXchamCOM 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 11 
 153,090 
  
91
 10CamPuChia 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 149,068 
  
92
 JPSBAKERY 
  Tử Hào 
 162 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 93,740 
  
93
 2NamTaXVideo 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 11 
 203,554 
  
94
 Water 
  Đao Khách 
 162 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 93,464 
  
95
 11JAPAN 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 11 
 146,485 
  
96
 Vigrin 
  Đại Phu 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 280,748 
  
97
 QuanXipHong 
  Đại Phu 
 162 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 167,807 
  
98
 CayTien3 
  Đao Khách 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 108,336 
  
99
 Xin7M5 
  Kiếm Khách 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 808,092 
  
100
 MeoMeoMeo 
  Thần Nữ 
 162 
 HacXiGuild  
 Chính phái 
 11 
 139,941